Säkra transaktioner

1997-04-01

En (1) infrastruktur för datakommunikation blir allt mer självklar i takt med att Internet vinner mark. Snart är Internet lika finmaskigt som alla annan infrastruktur som vi idag lever med utan egentligen tänka på den. Vi bara förutsätter att den finns. Vi är medveten om dess fördelar och brister. Vi skall ha detta i bakhuvudet när vi lägger grunden för våra nya IT-lösningar.

Varför skall du bygga upp en modempool för access till ditt nät? Varför skall du ha hyrda förbindelser mellan dina regionkontor och huvudkontor? Varför skall dina återförsäljare ansluta sig direkt till dig? Listan kan göras mycket lång. Varför inte i stället använda Internet som bärare av våra IT-system?

Att det finns företag som är proffs på att tillhandahålla modempooler är ingen nyhet. Att de dessutom gör det till närmast självkostnadspris tackar vi för. Att det finns anslutningspunkter för fast access till Internet i Sveriges samtliga kommuner är heller ingen nyhet. Att de dessutom råder konkurrens i de flesta orterna som pressar priserna är heller ingen nackdel.

Vad är problemet? Säkerheten och tillförlitligheten svarar nog spontant de flesta. Det går inte att lite på Internet helt enkelt. Är det en myt eller är det en sanning? Troligen ligger sanningen i betraktarens ögon och sett utifrån dennes värderingar.

Precis som alltid måste du väga in olika former av hot mot din IT-lösning och förse din lösning med sådan teknik så att hoten ter sig små eller obefintliga. Vad säger att en egen modempool bakom brandväggen är en säker lösning? Anser du att ett lokalt nätverk i din fastighet är säkert? I många fall ha man inte ens tänkt tanken på att våra befintliga IT-lösningar ofta vilar på en osäker grund. Jag är förvånad att så många sover gott med dagens företagsunika infrastruktur som många gånger för tankarna till en Schweizerost. Ihålig och fylld med luft. Men, den ser god ut och smaken är det inget fel på. IT-lösningarna fungerar tillfredsställande, men antalet potentiella användare är många gånger allt fler än dem vi har räknat med.

Via allehanda media är vi upplysta med de hot som vilar på Internet. Ofta förenade med mystik. Kan vi minimera eller helt undanröja hoten, så har vi fantastiska möjligheter att utnyttja Internet som bärare för våra IT-lösningar. Med de tekniker som vi idag jobbar med, så kan vi undanröja de flesta hot som lurar på Internet. Genom att integrera funktioner för identifiering och kryptering rider vi näst intill ohotat över Internet. Kombinerar vi detta med sedvanliga komponenter som kommersiella brandväggar, säkrade servers etc så kan vi sova tryggt. Mycket tryggare än vi gjort på länge.

Om problemet inte är säkerheten, så hur är det med tillförlitligheten? Ställ detta i relation med hur tillförlitligheten är idag för bärarna av dina IT-system. Ofta minskar tillförlitligheten i takt med avståendet. Fler och fler komponenter måste samverka för att det skall fungera. Här skiljer sig inte dagens företagsunika infrastruktur ifrån Internet. Det som skiljer är att konkurrensen är betydligt hårdare därav måste operatörerna hålla god kvalité på sin gren av Internet.

Det företagsunika infrastrukturen vilar ofta på något operatörsspecifikt nät där det råder blygsam konkurrens. Det är långt ifrån enkelt att jämföra och mäta kvalitén olika operatörersspecifika nät. Det är betydligt enklare att jämföra och kontrollera kvalitén på olika operatörers gren av Internet. Om du väljer en seriös Internet operatör kan du förlita dig på att tillförlitligheten som är minst lika god som den infrastruktur du idag förlitar dig på.

Säkra transaktioner över Internet behöver inte längre ses som någon utopi.