Säkerhetsskyddsutbildning i moduler

2019-05-29
Säkerhetsskyddsutbildning i moduler

Certezza har tagit fram en Säkerhetsskyddsutbildning uppbyggd på olika moduler. Grundmodulen vänder sig till beslutsfattare där vidare anpassning sker i dialog med deltagaren som genomgått grundmodulen och skräddarsyr lämplig fortsättning utifrån organisation och roller.

Vi rekommenderar att genomföra utbildningsinsatsen internt hos er, och anpassad efter just er organisation för att underlätta diskussioner om behov och fortsatt arbete hos er som kund.

Nedanstående moduler kan antingen genomföras var för sig som “fristående kurser” eller sättas ihop utifrån kundbehov. Varje modul är en halvdag och modulerna kan byggas ihop till en sammanhållen utbildning.

Vill ni veta mer? Kontakta sales@certezza.net eller 08-791 92 00