IT-säkerhetsprodukter är färskvaror

2006-05-15

Floran av antalet it-säkerhetsprodukter, aktörer och tillverkare blir allt större. Till alla snabbväxande branscher söker sig inte bara seriösa aktörer, utan också aktörer som förväntar sig snabb avkastning och aktörer som inte räds för att använda mer eller mindre seriösa metoder. Alla mer eller mindre relevanta hotbilder som trummas ut i rask takt parallellt med allt fler vinklade undersökningar har väl inte undgått någon. Enda syftet med detta är att göra tillverkaren hörd och sprida ett budskap som direkt eller indirekt talar för deras produkt.

Ur ett historiskt perspektiv, om man nu kan tala om historiska perspektiv i Internetsammanhang, så är it-säkerhetsbranschen inne i sin andra kraftiga uppgång. I en tillbakablick till mitten av 90-talet när branschen växte explosionsartat ser man flera paralleller till den uppgång vi upplever idag. Brandväggen är en komponent som tydligt exemplifierar detta.

I mitten av 90-talet fanns det en handfull seriösa och starka alternativ till brandväggsprodukter. Sedan dessa har några slagits ut, några har blivit uppköpta, några har tynat bort och några få har vuxit sig riktigt starka. Lycksökarna på mitten av 90-talet skördade tidigt frukterna och var inte speciellt intresserade av att se någon längre livslängd på sin brandväggsprodukt, med några få undantag. Vinnarna var de som var fast beslutade att löpande utveckla sin brandväggsprodukt för att möta ständigt nya hotbilder och nya kundkrav.

Vinnarreceptet, då som nu är detsamma; en ständig produktutveckling för att möta en föränderlig omvärld och it-miljö. Skillnaden är att idag är det inte en handfull seriösa och starka alternativ, det är ofantligt fler alternativ och det är än svårare att välja ut vinnarna. Men, om man håller sig till aktörer som är fast beslutna att fortsätta leverera och utveckla it-säkerhetsprodukter som snabbt anpassar sig till den förändring som ständigt sker så är risken mindre att man investerat i lösningar som efter kort tid visat sig värdelösa.

IT-säkerhetsprodukter är alltså inte färskvaror i den bemärkelsen att de skall bytas ut så snart bäst-före-datumet passerat utan färskvara i den bemärkelsen att de intar en hög utvecklings- och förändringstakt där hotbilder och kundkrav är de starkaste drivkrafterna. Till detta skall adderas it-branschens i särklass bästa kvalitetsprocess av den enkla anledningen att man helt enkelt inte tillåts göra några misstag i denna typ av produkter. Om du efter en tid känner att de tillverkare du har valt för dina it-säkerhetsprodukter inte håller måttet, byt! Det finns ingen anledning att vara trogen en lycksökare med kortsiktiga ambitioner.

© 2006 Thomas Nilsson, Certezza AB