Säkerhetspolisens årsbok 2019

2020-03-27
Främmande makts säkerhetshotande verksamhet omfattar fler områden än tidigare.

Angreppen har intensifierats i takt med att globalisering och digitalisering gjort samhället mer sårbart. Samtidigt får den våldsbejakande högerextremismen större spridning och attraherar fler.

Det konstaterar Säkerhetspolisen i sin årsbok för 2019. Ni kan läsa mer HÄR