Säkerhetspolisen intensifierar arbetet mot främmande makt

2022-03-16
Den europeiska säkerhetsordningen utmanas av det allvarligt försämrade omvärldsläget, vilket kommer att påverka Sveriges såväl som Europas säkerhet i flera år framåt.

 

Säkerhetspolisen har intensifierat arbetet (16 mars 2022) för att minska handlingsutrymmet för främmande makt:

– Säkerhetspolisen kan konstatera att i en situation som den vi nu befinner oss i ökar behovet av information hos främmande makt och därmed behovet av underrättelseinhämtning. Det finns också en ökad risk för cyberangrepp, säger Anna Sjöberg, operativ chef på Säkerhetspolisen.

Utifrån den bedömning som Säkerhetspolisen kommunicerade i samband med Rysslands invasion den 24 februari 2022:
– Säkerhetspolisen ser i nuläget ingen förändrad bild av säkerhetshotet i Sverige på kort sikt, men myndigheten följer utvecklingen noga

sedan skärpte man bedömningen  (11 mars 2022) och konstaterade att:
– Sedan Rysslands invasion av Ukraina påbörjades den 24 februari bedömer Säkerhetspolisen att risken för cyberangrepp har ökat. Cyberangrepp är en av de metoder som främmande makt använder sig av både för att inhämta information och för att förbereda eller genomföra sabotage.
– I och med det försämrade säkerhetsläget i omvärlden ökar risken för cyberangrepp. Detta innebär ett behov av att säkerställa ett fullgott skydd mot angrepp och intrång i verksamheters IT-miljöer.

Med anledning av hotet hänvisar Säkerhetspolisen till rapporten Cybersäkerhet i Sverige – rekommenderade säkerhetsåtgärder med tio råd på konkreta åtgärder:

  • Installera säkerhetsuppdateringar så fort det går
  • Förvalta behörigheter och använd starka autentiseringsfunktioner
  • Begränsa och skydda användningen av systemadministrativa behörigheter
  • Inaktivera oanvända tjänster och protokoll (härda systemen)
  • Gör säkerhetskopior och testa om informationen går att läsa tillbaka
  • Tillåt endast godkänd utrustning i nätverket
  • Säkerställ att endast godkänd mjukvara får köras (vitlistning)
  • Segmentera nätverken och filtrera trafiken mellan segmenten
  • Uppgradera mjuk- och hårdvara
  • Säkerställ en förmåga att upptäcka säkerhetshändelser