Reglering vs inte reglering

2003-03-23

Antivirusexperter förespråkar skärpt lagstiftning kring virus medan SPAM-experter förespråkar bättre verktyg för att komma tillrätta med SPAM framför lagstiftning.

Jag tycker den pågående debatten i två helt fristående spår är intressant.

I det ena fallet har vi en bred skara verktyg som fångar närmare 100% av alla virus. I det andra fallet har vi idag ett fåtal verktyg som i bästa fall fångar 90% av allt SPAM, den breda skaran ligger snarare kring 50%.

I det ena fallet kan vi konstatera att de få virus som slinker förbi antivirusskydden vanligtvis skapar stor ekonomisk skada. I det andra fallet kan vi konstatera att det ständigt slinker förbi SPAM, som var och ett i sig inte skapar någon större skada, men sammantaget kan skapa stor ekonomisk skada.

I vad ligger egentligen skillnaden? Så väl virus, maskar, trojaner och SPAM kontrolleras genom att studera innehåll och jämföra med fördefinierade strängar. Tekniken blir givetvis finurligare och finurligare, men i grund och botten så handlar det om innehållskontroll.

Hur kan det då komma sig att SPAM-experterna tror att SPAM-problemet kommer att lösa sig tack vare finurligare verktyg, medan antivirus-experterna kräver skärpt lagstiftning för att komma till rätta med problemet?

Enligt min mening har antivirus-experterna verkat i decennier och har en gedigen erfarenhetsbank, medan SPAM-experterna är än så lång få och har lätt att göra sin röst hörd. Antivirusföretagen rör sig mot att hantera SPAM, frågan är om de blir dem eller de nischade anti-SPAM-verktygen som klara detta bäst? Helt klart önskar jag att antivirusföretagen sticker ut hakan lite mer, konkurrensen mellan företagen kan bli bättre. Kanske de rena anti-SPAM-verktygen blir den väckarklocka som behövs.

Frågan är dock obesvarad, varför kräver antivirus-experterna skärpt lagstiftning, medan SPAM-experterna tror på finurliga verktyg? Enligt mitt förmenande så är det svårare att göra ett bra SPAM-verktyg, vilket gör att jag ställer mig skeptiskt till att enbart ett finurligt verktyg skulle lösa problemet.

Det trista svaret är nog att det behövs både bättre verktyg och skärpt lagstiftning.

© 2003 Thomas Nilsson, Certezza AB