Region Gotland live med SDK, Säker digital kommunikation

2022-11-24
Certezza har hjälpt Region Gotland genom resan mot Säker Digital Kommunikation, både i pilotprojektet och i projektet att gå live.

 

Region Gotland är sedan oktober 2022 live med Ineras tjänst Säker digital kommunikation och kan nu skicka känslig och sekretesskyddad information digitalt. De tilltänkta informationsutbytena är framför allt remisser och annan patientinformation mellan olika vårdgivare och mellan vårdgivare och skola. 

Region Gotland Live med SDK HÄR

Region Gotlands SDK pilot HÄR