PTS har beslutat föreskrifter om säkerhetsskydd

2021-05-14
Föreskrifterna gäller verksamhetsutövare inom elektronisk kommunikation och post och träder i kraft den 1 juli 2021.

 

Post- och telestyrelsens (PTS) styrelse beslutade den 23 april om föreskrifter om säkerhetsskydd. Föreskrifterna gäller för enskilda verksamhetsutövare som bedriver säkerhetskänslig verksamhet inom elektronisk kommunikation och posttjänst.

I korthet handlar det om skyldigheter att bl.a.

  • anmäla vem som är säkerhetsskyddschef och dennes ersättare till PTS
  • på begäran lämna in säkerhetsskyddsanalysen till PTS
  • rapportera sin verksamhet till PTS
  • lämna in kopia av anmälan till SÄPO om säkerhetshotande händelser till PTS
  • anmäla avsikt att ingå säkerhetsskyddsavtal samt avanmälan till PTS
  • på särskilda blanketter SKA man anmäla underlag för placering i säkerhetsskyddsklass för personal samt de kontaktpersoner som hanterar registerkontroller hos verksamhetsutövaren
  • underrätta PTS när ett förfarande om överlåtelse av säkerhetskänslig verksamhet planeras, och när samråd med SÄPO har inletts
  • om man tilldelats signalskyddssystem underrätta PTS om vem som är signalskyddschef

Här kan den nyfikne läsa Post- och telestyrelsens föreskrifter om säkerhetsskydd (PTSFS 2021:2)