Politisk överenskommelse om NIS2

2022-05-17
Den 13 maj uppgav och välkomnade kommissionen att parlamentet och rådet nått en politisk överenskommelsen om nya regler om cybersäkerhet i nätverks och informationssystem, det vill säga NIS2.

 

Nästa steg är nu att den politiska överenskommelsen mellan parlamentet och rådet ska formaliseras. När det skett kommer förslaget att publiceras i EU:s officiella tidning. 20 dagar därefter kommer förslaget träda i kraft och medlemsstaterna har då 21 månader på sig att implementera NIS2.

Kommissionen välkomnar överenskommelse om nya regler om cybersäkerhet (europa.eu)