Pointsharp AB – ny leverantör av e-tjänstelegitimationer

2024-04-25
Digg har nu godkänt e-legitimationerna Net iD och Mobilt Net iD från Pointsharp AB. Net iD och Mobilt Net iD uppfyller de krav som ställs i Diggs tillitsramverk på tillitsnivå 3.

 

Net iD och Mobilt Net iD kan skaffas av organisationer som har behov av e-legitimationer till sina medarbetare, även kallade e-tjänstelegitimationer. Dessa är till för att identifiera sig i samband med utförande av ärenden i sin yrkesroll. Det finns sedan tidigare e-tjänstelegitimationer från tre leverantörer som godkänts på tillitsnivå 3 och därmed fått kvalitetsmärket Svensk e-legitimation.

–Det är positivt att det nu finns ytterligare en leverantör som lever upp till kraven i Tillitsramverket för Svensk e-legitimation. Fler kvalitetssäkrade leverantörer ökar valfriheten för de offentliga aktörer som har behov av e-legitimationer till sina medarbetare, säger Lotta Hämäläinen, enhetschef på Digg.

Läs vad kvalitetsmärket Svensk e-legitimation är HÄR

Läs