Personliga brandväggar

1999-09-01

Tidigare har jag belyst att den ständigt uppkopplade datorn hemma är oftast lämnad till sitt öde. Den är helt oskyddad från omvärlden. De personliga brandväggarna gör entré.

En personlig brandvägg skall förhindra otillåten IP trafik. Frågan man måste ställa sig är vad är tillåtet respektive otillåtet? För merparten av Internet användarna är IP något okänt. Hur skall man med den bakgrunden kunna konfigurera sin personliga brandvägg så att den säkerhetspolicy jag eller mitt företag har kan appliceras i min personliga brandvägg? Detta är en av poängerna, en personliga brandvägg måste vara enkelt att använda.

Vi har under våren/sommaren studerat de personliga brandväggar som finns på marknaden för Windows 32 bit miljöer och kan genast notera att endast ett fåtal är verkligt enkla att använda. Dessbättre så verkar flertalet av de produkter vi testat verkligen fungera som det är tänkt. Intressant att noterat är att det finns två ursprung av personliga brandväggar, dels de som härrör från antivirusverktygens tillverkare, dels de som härrör från nätsäkerhetsföretagen. Av de personliga brandväggar som vi har testat har vi fastnat för följande tre produkter: – BlackIce från NetworkIce
– Personal Firewall från McAfee
– Norton Personal Firewall från Symantec

BlackIce är lätt att installera, uppgradera och använda. Produkten leder utvecklingen av personliga brandväggar, vilket kanske inte är så konstigt eftersom det är en av de äldsta personliga brandväggarna. Önskvärt vore om den med automatik kunde notifiera och hämta uppdateringar. Den fungerar bra i alla miljöer utom Windows 2000. Se vidare http://www.networkice.com/

Personal Firewall från McAfee är komplicerad att installera. Den har många avancerade funktioner. Det upplevs som allt för svår att handha för en vanlig slutanvändare. Produkten fungerar bra i alla Windows 32bit miljöer. Se vidare http://www.mcafee.com/

Norton Personal Firewall är lätt att installera, uppgradera och använda. Den uppdaterar sig med automatik om man så önskar. Den har ett snyggt användargränssnitt. Produkten fungerar bra i alla Windows 32bit miljöer. Se vidare http://www.symantec.com/

De tre produkterna är ganska olika. BlackIce leder utvecklingen, dock är produkten väl teknisk med ett trist användargränssnitt. Personal Firewall från McAfee är mycket avancerad, men tyvärr allt för komplex vilket gör att målgruppen är begränsad. Norton Personal Firewall är den bredaste produkten, lätt att använda och lätt att underhålla.

Förutom de tre produkterna ovan så väntar vi med spänning på den personliga brandvägg som Network Associate kommer att lansera inom PGP familjen (trist att PGP har blivit ett paraply av säkerhetsprodukter, men det är en helt annan sak). Den lovar gott, men hur den fungerar i praktiken återstår att se. Likaså är det intressant att se om tillverkare av VPN klienter ser det självklara i att paketerar någon form av personlig brandvägg tillsammans med sin VPN klient.