Påminnelse! Förändring i Skolfederations metadata kräver åtgärd för anslutna parter

2016-10-19
Skolfederation höjer säkerheten genom att använda en ny, starkare nyckel för signering.

Skolfederation har sedan 2016-05-31 publicerat ny metadatafil, version 3.1, för att ersätta metadatafil version 3.0. Anledningen till denna förändring är att Skolfederation höjer säkerheten genom att använda en ny, starkare nyckel för signering. Från och med 2016-11-09 slutar version 3.0 av metadata att gälla.

Alla aktiva instanser i Skolfederation påverkas av denna förändring, dvs. både IdP:s och SP:s. Varje ansluten part måste peka om till version 3.1 av metadatafil och signeringscertifikat innan detta datum, annars kan implementationen helt sluta fungera.

Läs mer här: https://www.skolfederation.se/teknisk_information-juni-2016/

Behöver ni konsulthjälp?
Certezza kan hjälpa er med de förändringar som krävs. Uppskattad tidsåtgång är ca 10 timmar.
Kontakta Certezza Sales för frågor och bokning av konsult.
E-post: sales@certezza.net
Telefon: 08-791 92 00