Omfattas din organisation av NIS2?

2023-03-02
NIS2 - stärker säkerheten för samhällsviktiga och digitala tjänster. EU har tagit fram ett direktiv som tvingar leverantörer av samhällsviktiga tjänster för att höja säkerheten och uppnå en hög gemensam säkerhetsnivå. NIS2-direktivet innebär i praktiken rapporteringsskyldighet vid incidenter samt arbete med säkerhetsåtgärder. För att leva upp till NIS-direktivet krävs arbete kring IT- och informationssäkerhet. 

Omfattas din organisation av NIS2?

Certezza kan hjälpa dig. Förenklat lägger vi upp arbetet i flera steg.

  1. Inledande workshop med syftet att säkerställa att rätt information tas fram för att kunna avgöra om organisationen omfattas av NIS2. I dialog tar vi reda på vilken information organisationen behöver ta fram för att kunna göra den juridiska analysen om man omfattas av NIS2. Detta görs i workshopformat för att kunna räta ut frågetecken och att alla förstår varför informationen behöver tas fram. Informationen från workshopen utgör grunden för steg 2.
  2. Juridisk analys ger en bedömning om organisationen omfattas av NIS2.
  3. GAP-analys i workshopformat som tar reda på vart organisationen befinner sig utifrån önskat läget.
  4. Planering och fortsatt arbete beroende på organisationens specifika behov och förutsättningar kan det involvera olika kompetenser.

Förutom att erbjuda stöd och vägledning genom NIS2-direktivet erbjuder vi även cybersäkerhetstjänster som täcker hela eller delar av de krav som NIS-direktivet ställer. Vi kan bland annat erbjuda ISO27001projekt, Sårbarhetsscanning, penetrationstester och utbildning.

Vill du veta mer?

Kontakta oss på Certezza sales@certezza.net

 

Kontakta mig!