Jämställdhetsriktlinje

Certezza anser att människor med olika erfarenheter och perspektiv är en avgörande faktor för att skapa en framgångsrik, hållbar och lönsam organisation. Vi är beroende av mångfalden och kompetensen hos våra medarbetare. Vi strävar efter en hög transparens gentemot vår omgivning och verka för jämställdhet och lika behandling av kollegor och människor vi möter hos våra kunder i våra uppdrag, oavsett kön, ursprung, sexuell läggning eller andra olikheter av kulturell, religiös eller fysisk natur. Att aktivt arbeta för jämställdhet och mångfald är en självklarhet för oss. Det är av största vikt att alltid bemöta vår omgivning och varandra med respekt. Trakasserier av något slag accepteras inte.

Inom Certezza har kvinnor och män lika möjligheter till anställning, utbildning och utveckling i arbetet. Certezzas grundprincip är att tillämpa lika lön för lika arbete, oavsett kön. Vid rekryteringar strävar vi efter att nå en jämn könsfördelning och mångfald på arbetsplatsen. Vi arbetar även aktivt för att underlätta för våra medarbetare att förena föräldraskap och arbetsliv.