Informationstext PUB-avtal för befintliga supportkunder

Certezza anlitas av er för att utföra supporttjänster. Vid utförandet av tjänsterna behandlas personuppgifter som ni är personuppgiftsansvariga för. Certezza behandlar personuppgifterna i enlighet med tillämplig lag och föreskrifter.

Certezza är ett it- och informationssäkerhetsföretag som löpande arbetar med tekniska och organisatoriska säkerhetsfrågor. Certezza följer de normativa kraven i ISO 27001 bilaga A, har en zonmodell i enlighet med Gartner/Burtons modell samt en kontrollkatalog inspirerad av NIST SP800-53 och KSF/ITSS.

Certezzas säkerhetsåtgärder är analysdrivna och anpassade till vid vart tillfälle gällande dataskyddslagstiftning. Certezzas säkerhetsåtgärder inkluderar, men är inte begränsade till:

 • Brandväggar
 • Skalskydd
 • Bakgrundskontroll av anställda då det är nödvändigt
 • Antivirus
 • VPN
 • Möjlighet till tvåfaktorsautentisering
 • Åtkomstkontroll
 • Kryptering av datorer
 • Policys och riktlinjer
 • Utbildningar av personal
 • Loggning av aktiviteter i respektive ärende
 • Radering av inhämtad data efter avslutat uppdrag

 

Certezza uppmuntrar er i egenskap av personuppgiftsansvariga att kontakta oss för att teckna ett personuppgiftsbiträdesavtal.

Vänligen kontakta er kundkontakt hos säljavdelningen eller sales@certezza.net för att få vårt förslag på personuppgiftsbiträdesavtal som är anpassat till den behandling av personuppgifter som Certezzas supporttjänst medför.