Nyheter i BlueCat Address Manager och BlueCat DNS / DHCP-server v8.1.1

2016-07-07

Säker Backup Support
BlueCat Address Manager. Administratörer har nu möjlighet att konfigurera SFTP som överföringsprotokoll när man konfigurerar fjärrsäkerhetskopior .

Förbättringar till Block / Nätverk DHCP utnyttjanderapporter
The Block / Nätverk DHCP Utnyttjande rapporten visar nu DHCP mätvärden på ett klart och koncist format som är lättare att läsa och förstå.

UN / LOCODE Tabell Filtering
Du kan nu söka IPv4-adresser, IPv4-nätverk och IPv4 block genom att ange en UN / LOCODE plats eller värde.

Speciell Script katalog
BlueCat Address Manager Administratörer kan nu lagra anpassade skript för att säkerställa att dessa skript kvar på adresshanteraren efter uppgradering till en nyare version av produkten.

Anpassade användarprefix matching för X.509-autentisering
Nu kan man autentisera mot Address Manager med CN och andra attribut via LDAP.

Kontakta oss för mer information mailto:sales@certezza.net eller 08-791 92 00