Nyckelhanteringstjänster (KMS) som tjänst

2024-05-31

Complior och Certezza är två företag inom informations- och cybersäkerhetsbranschen som båda är väldigt väl positionerade mot samma marknad och kundkategorier. Bolagen har komplementära styrkor som tillsammans erbjuder robusta och flexibla säkerhetslösningar.

Complior tillhandahåller nyckelhanteringstjänster (KMS) som är skyddade med kryptografiska hårdvarumoduler (HSM). En mångsidig tjänst som anpassas till behoven av att skydda molntjänster, hybridmiljöer och lokala infrastrukturkomponenter såsom databaser, filsystem och kataloger. Complior erbjuder såväl KMS som HSM i en dedikerad plattform eller som ett delat kluster, vilket ger möjlighet att ha full rådighet över såväl nyckelmaterial som integrationer under hela livscykeln. Tillsammans med Certezza kan även on-premlösningar erbjudas.

Certezza tillhandahåller expertkompetens kring nyckelceremonier, livscykelhantering, PKI, integrationer etc. Certezza kan också tillhandahålla kryptografiska hårdvarumoduler (HSM) och PKI-konsultation för den som önskar att realisera detta on-prem. Certezza erbjuder också legal vägledning, stöd vid konsekvensbedömning, framtagning av referenskonsekvensbedömningar, bedömning av regelefterlevnad med avseende på säkerhetsskydd, NIS2, eIDAS, GDPR, AI-akten etc.

Det växande behovet av KMS och HSM-lösningar för en rad tillämpningar, från signering av SAML-intyg till kryptering och skydd av information i molntjänster och privat infrastruktur, medför betydande investerings- och förvaltningskostnader. Complior kan med stöd av Certezza erbjuda unika möjligheter att tillgodose ett stort behov, där vi som en av få leverantörer kan tillhandahålla en fullständig lösning baserat på kundens specifika val och behov.

Kontakta sales@certezza.net för mer information