Nya funktioner i TrustedDialog 3.4

2018-11-28
Funktionen att arkivera information i samband med borttagande har varit efterfrågad och finns nu i TrustedDialog 3.4.

Nedan listas alla nya funktioner i Trusted Dialog 3.4

1) Arkivering

Tidigare har man haft valet att antingen automatiskt radera meddelanden (och filer) när de blivit ett visst antal dagar gamla eller inte ha någon automatisk borttagning alls. Många har efterfrågat någon sorts mellanting. I denna version finns möjlighet att arkivera meddelanden utanför TrustedDialog. Det går till så att man helt enkelt anger en mapp och där läggs de meddelanden och filer som är “för gamla” och sedan raderas de i TrustedDialog. Det är naturligtvis konfigurerbart om man ska använda denna funktion, och med tanke på att informationen lagras i klartext i denna mapp så behöver man vidtag lämpliga säkerhetsåtgärder om denna funktion används, men det blir ytterligare ett verktyg i verktygslådan vad gäller användbarhet och sekretess i TrustedDialog.

2) Flera LDAP-sökvägar

En begränsning i 3.3 var att man bara kunde ange en LDAP-sökväg till adressregister för interna användare. Nu kan man ange en lista på hur många man vill.

3) Tillåt att skicka till okända interna adresser

Relaterat till  punkt 2, om man i 3.3 har adressregistret påslaget så kommer TrustedDialog inte att tillåta att man skickar till en intern adress som inte finns i adressregistret. I 3.4 är detta nu valbart, dvs det är möjligt att tillåta att man skickar till interna adresser som inte finns i adressregistret (användaren får en varning, men kan skicka).

4) Separator mellan meddelanden

Om man svarar på ett meddelande så kommer nu en tydligare separator mellan svaret och det tidigare meddelandet.

5) “Från-namn” i e-postnotifieringen

E-postnotifieringen har nu inte bara en från-adress, utan den kan även ha ett “från-namn”, typ organisationens namn eller vad som nu är lämpligt. Det är i första hand detta som visas i e-postklienter som tar emot meddelandet.

6) Meddelandesignatur och out-of-office till funktionsbrevlådor

I 3.3 infördes meddelandesignaturer och out-of-office, men bara till personliga brevlådor. Nu i 3.4 kommer dessa även till funktionsbrevlådor.

7) Popupfixar

Om man skickat till flera mottagare så har det tidigare varit ett problem att alla varningspopuper (okänd intern användare, ange personnummer till extern användare etc) inte visats korrekt, men nu i 3.4 visas de i noggrann ordning.

8) Valbar Favicon

Man kan välja sin egen organisations Favoicon istället för att använda TrustedDialog

9) Valbara texter på självregistreringen

I självregistreringsprocessen har några texter varit statiska (“hårdkodade”). Dessa är nu möjliga att konfigurera.

Det finns inga säkerhetsfixar i denna release vilket gör att det går utmärkt att vänta med att uppgradera och invänta nästa release som är planerad till januari 2019.

Kontakta sales@certezza.net eller 08-791 92 00 för mer information