Ny version av TDialog

2019-12-10
TDialog 3.7, med nya spännande funktioner

Stora saker

Utökat REST-API

TDialogs REST-API är kraftigt utökat och betydligt bättre dokumenterat. REST-API:et handlar alltså om att integrera med TDialog från andra system (ärendehantering, diarium, vad det nu kan vara). Se avsnittet om integration och API:er på www.tdialog.com. Vi har flera kundcase på detta just nu, vi vet redan att vi kommer göra ytterligare förbättringar under de närmaste månaderna.

Utökat Native-API

Native-API:et handlar om att lägga till javakod i TDialog. Exempel på användning är att skapa sidoeffekter när meddelanden skickas (exempelvis för att diarieföra eller skicka till annat system), skapa egna knappar etc. Även här tror vi det kommer bli ytterligare utveckling framöver.

Plugin för Office365

Många av TDialogs kunder är på väg att lämna Outlookvärlden till förmån för Office365. Vi har fått en del förfrågningar under hösten, och här kommer nu första versionen för Office365. Just nu finns bara stöd för “svara med säkert meddelande” men vi kommer inom kort lägga till även “Skicka säkert meddelande”, dvs en länk motsvarande “Nytt meddelande” i Office365. Dessutom kommer vi testa tillsammans med pilotkunder för att se till att förfarandet med utskjutning till klienter fungerar, liksom att verifiera det även fungerar för Outlook 2019. Vi tror att allt detta är på plats, men vi har ingen storskalig miljö för ordentliga tester.

Mindre saker

Återta meddelanden blir konfigurerbart
En konfigurationsparameter har tillkommit så att det går att slå av funktionen återta meddelanden om så önskas.

Buggfixar

Felmeddelande om personnummer eller e-postadress till befintlig användare anges
Numera kommer ett felmeddelande om en befintlig e-postadress eller personnummer/användar-ID används vid skapande eller redigering av användare. Tidigare har operationen misslyckats utan att användaren meddelats.

Dokumentation

  •  Integrationsdokumentation har tillkommit
  •  Konfigurationsdokumentet och roadmapen har uppdaterats

Framöver

Nästa release beräknas redan till årsskiftet och innehåller då stöd för Ineras projekt Säker digital kommunikation. Infrastrukturen går inte i produktion förrän kanske till sommaren, men i och med att vi går i produktion förenklas pilotarbetet för våra pilotkunder. Dessutom kommer några småtillägg till Office365-pluginen och REST-ramverket. Därefter kommer vi titta på e-postintegration, visselblåsarfunktion, nytt användargränssnitt etc. Se roadmap:en för mer information.

Uppgradera

kontakta Certezza support på  support@certezza.net eller 08-791 92 00