Ny version av HAG, 5.13.2

2019-04-24

Nexus har släppt en ny version av Hybrid Access Gateway med flera nya funktioner och rättelser av buggar. Nya funktioner innefattar bland annat stöd för signering vid SAML autentisering och möjlighet att hindra byte av användare vid om-autentisering. Totalt är det sex nya funktioner och fyra rättelser av buggar.

Stöd för signering vid SAML autentisering

Om en SAML förfrågan innehåller en SignMessage del så vidarebefordrar Hybrid Access Gateway meddelandet till signeringsgränssnittet hos BankID och även Nexus Personal Mobile och Nexus Personal Desktop.

Hindra byte av användarnamn vid om-autentisering

När en användare om-autentiserar sig med en extra autentiseringsmetod så kan byte av användarnamn hindras. Den funktionen är satt till ”true” som standard. Vid autentisering så jämförs user ID för den länkade användaren med den som finns i pågående session. Om dessa inte är samma så godkänns inte autentiseringen.

För mer information kontakta gärna Certezza Support

E-post: support@certezza.net

Telefon: 08-791 92 00