Ny tillsynspolicy och tillsynsplan för 2020-2021 från integritetsskyddsmyndigheten

2021-03-10
Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) (tidigare Datainspektionen) har fattat beslut om en ny tillsynspolicy och en plan för de tillsyner som ska genomföras under de kommande två åren. Ett övergripande fokus är att utreda klagomål från enskilda.

 

Under de kommande två åren kommer huvuddelen av IMY:s tillsynsärenden att avse dataskyddsförordningen och bygga på klagomål från enskilda personer.

I och med den förändrade inriktningen för klagomålshanteringen kommer den klagomålsbaserade tillsynen att öka väsentligt och dominera IMY:s tillsynsverksamhet. Det innebär att IMY kommer ha begränsat utrymme att genomföra årlig planerad tillsyn.

För berörda organisationer så innebär det att det kommer att vara svårare att förutse eventuell tillsyn då det blir beroende av externa eller interna faktorer som klagomål från kunder, brukare eller anställda.  Branscher med mer aktiva och integritetskänsliga individer kan således räkna med högre sannolikhet för att få sin verksamhet genomlyst av IMY.

Här finns den nya tillsynsplanen för 2020-2021 att läsa: Tillsynsplan 2021-2022