Inspection, Logging, Detection, Blocking…

1997-12-01

Fler och fler ansluter sig till Internet. Säkerhetsmedvetenheten växer i takt med knepen för att knäcka system. Systemen knäcks oftast på grund av de felaktigheter och brister som de har. Flera av Er har säkert noterat katt-och-råtta leken som pågår kring ett de snabbast växande PC-operativsystemet. Vem hade kunnat ana att lite skräptecken på en viss TCP-port eller ett stort PING skulle kunna knocka detta operativsystem? Dessvärre så är det inte bara detta operativsystem som är behäftat med programfel. Flera system som inte haft förmånen att agera slagpåse på samma sätt kan mycket väl vara behäftat med både fler och allvarligare problem. Hoppas att bristen upptäcks av någon som inte har illasinnade planer.

I takt med att nätverken växer och att användandet ökar, så krävs det mer kapacitet. Sällan har man frågat sig vad nätverken används till. Först idag, nät Internet gett ett ansikte åt globala nät, så börjar man ifrågasätta nyttjandet. En av ytterligheterna är att införa censur och restriktioner för nyttjande av våra nätverk. Personligen är jag kluven i frågan. Den största svårigheten ligger i vem som är god nog att dra gränserna och därmed också riskera att hämma utvecklingen? Hittills har ingen (hoppas jag!) buggat min telefon under arbetstid och påpekat att jag sagt något olämpligt eller pratat med någon olämplig. Visst har man väl fått påpekanden vad gäller telefonräkningen någon gång, men när den ställs i relation till andra kostnader och framför allt till intäkterna, så hamnar saken i en annan dager. Telefonen är ett verktyg som är omöjlig att avvara. Fler och fler anser det lika självklart med en anslutning till Internet.

Problemen och möjligheterna som beskrivs ovan har föranlett att marknaden för programvaror som aktivt deltar i nättrafiken har ökat kraftigt. Programvaror som kan visa nyttjande, som har kunskap om de mest häpnadsväckande knep för att knäcka system och som kan hindra icke önskvärd trafik. De flesta programvarorna kan integreras med virus-, ActiveX- och Java- kontroll. Exempel på ageranden:
– Vilka är de tio mest besökta web-sajterna i vårt företag? => Rapport med graf erhålls
– Ooops, här är något skumt på gång! => Larm skickas
– Sorry, Telnet till vår web-sajt är förbjudet! => Försöket att etablera en session hindras
– Nix, vi vill inte ha brevet med bilagan som innehåller macro-virus! => Brevet stoppas

Dessa programvaror nyttjas både av dem som har en fungerande brandvägg och de som hoppas att några filter i en router räcker. I först fallet nyttjas programvaran mer för loggning och spårning. Flertalet brandväggar har inte samma intelligens och slutledningsförmåga som dessa programvaror har. I andra fallet nyttjas programvaran för att fälla dem som passerade filtren i routern. Kanske för att skydda företagsinterna nätverk för icke önskevärd påhälsning. Dessa programvaror kommer inte att ersätta brandväggen. Inte ännu. Däremot bidrar de starkt till utvecklingen av brandväggen. Hur många brandväggar har viruskontroll idag? Allt för få.

Det är svårt att beskriva denna genre av program. Min rekommendation är att du bekantar dig med dem. Har du inte provat programvaror som inspekterar, loggar, noterar och hindrar trafik, så bör du göra det. Flera av de ledande leverantörerna har 30-dagars utvärderingslicenser. Vill du veta mer eller ha tips på produkter, kontakta mig!

PS! När du provkör programmet, kommer du att upptäcka hur lätt det är att ta del av okrypterad trafik. Om du inte redan har fått upp den medvetenheten vill säga.