Nu blir nationella prov digitala

2023-03-02
Digitala nationella prov införs successivt med start år 2024 och berör tusentals skolor och hundratusentals elever. Inför det behöver alla skolor få rätt teknik, organisation och kompetens på plats.

Hur ser det ut hos er? Vet ni hur ni ska gå tillväga?

Certezza kan hjälpa dig. Förenklat lägger vi upp arbetet i flera steg.

  1. Inledande workshop – Ett första tillfälle för att få en övergripande bild av organisationen och nuläget.
  2. GAP-analys i workshopformat – Ta reda på vart organisationen befinner sig utifrån önskat läge.
  3. Vägval  Utifrån organisationens förutsättningar och krav fatta beslut om lösning för åtkomst till digitala nationella prov. Om vägen fram inte är tydlig kan det finnas behov av vidare fördjupning vilket till exempel skulle kunna innebära att genomföra en förstudie om införande av e-tjänstelegitimation.
  4. Planering och fortsatt arbete – Planera realisering av vald lösning, exempelvis ta fram kravställning för upphandling av lösning för e-tjänstelegitimation. Beroende på organisationens specifika behov och förutsättningar kan det involvera olika kompetenser.

Förutom att erbjuda stöd och vägledning i arbetet kring digitala nationella prov erbjuder vi även cybersäkerhetstjänster som täcker hela eller delar av de krav som ställs.

Vill du veta mer?

Kontakta oss på Certezza sales@certezza.net

 
Kontakta mig!