MSB:s metodstöd för systematiskt informationssäkerhetsarbete – en översikt

2021-03-24
MSB har tagit fram ett metodstöd för systematiskt informationsssäkerhetsarbete för att hjälpa organisationer att komma igång med och förbättra informationssäkerhetsarbetet.

 

Syftet med denna översikt är att ge dig och din organisation en översiktlig bild av vad ett systematiskt informationssäkerhetsarbete innebär. Metodstödet bygger på de internationella standarderna i ISO/IEC 27000-serien.

Läs hela översikten här: Metodstöd för systematiskt informationssäkerhetsarbete – En översikt