MSB ger förslag på förstärkning av samhällets säkerhet

2022-05-11
Som svar på regeringens uppdrag JU2022/01209/SSK har MSB idag rapporterat in till regeringen ett antal förslag på åtgärder på hur man önskar stärka det civila försvaret de kommande åren (2023-2025). Bara inför budgetåret 2023 uppskattas åtgärderna innebära investeringar på 6,2 miljarder kronor.

 

Bland förslagen kan noteras att den största investeringen (1,5 miljarder SEK) föreslås gå till förstärkning av beredskapen och säkerhetsskyddet hos kommuner och regioner i syfte att stärka både den organisatoriska och tekniska robustheten. Man man vill också vidta åtgärder som förstärker den kommunala transportinfrastrukturen, dricksvattenförsörjningen, avloppsverksamheten och energiförsörjningen. Förslaget innehåller också åtgärder för att skapa robusta elektroniska kommunikationer och robust post.

Dessutom föreslår man att civilplikten återinförs (värnplikten har ju redan återinförts som ni vet, men nu vill man alltså aktivera den vilande civilplikten). Det finns många fler förslag än de som jag nämner här, men vi ser nu allt oftare och allt tydligare hur samhällets säkerhet är på väg att segla upp som ett av de mer prioriterade politiska åtgärderna i vår samtid.

Hela nyheten hittar ni här: https://www.msb.se/sv/aktuellt/nyheter/2022/maj/foatgarder-for-att-starka-civilt-forsvar/