Niclas

Konsultchef

Jag är konsulternas bollplank och coach och mitt yttersta ansvar är att se till att de har rätt förutsättningar för att kunna utföra de expertuppdrag vi åtar oss.

Niclas, vem är du som ledare?
Som konsultchef upplever jag att jag sitter mitt i hjärtat av Certezzas verksamhet. Jag representerar Certezzas konsulter i samarbetet med andra delar av företaget, framförallt försäljning. Jag är konsulternas bollplank och coach och mitt yttersta ansvar är att se till att de har rätt förutsättningar för att kunna utföra de expertuppdrag vi åtar oss. Men jag är även länken mellan Certezzas ledning och vår konsultverksamhet. I den rollen är min uppgift att förankra ledningens beslut i organisationen. Min roll är alltså en dubbelriktad länk mellan konsultverksamhet och ledning, därav att jag sitter mitt i hjärtat av Certezzas verksamhet.

Vad tror du är nyckeln för att hålla medarbetarna nöjda?
Jag är övertygad om att lyssna är den enskilt viktigaste nyckeln till att hålla våra medarbetare engagerade. Att få sina frågor, idéer och förslag hörda är viktigt. Känslan av att få vara med och påverka är otroligt viktig. Ett arbete där du inte har möjlighet att påverka din egen situation kommer på sikt leda till att du inte trivs och därför slutar. Visst är villkor och lön också viktiga parametrar men först efter att dina dagliga uppgifter och arbetsmiljö är uppfyllda.