Magnus

Informations- och IT-säkerhetskonsult

Certezza är en öppen och inkluderande arbetsplats som är välkomnande för nya perspektiv och nya människor.

Magnus, hur märker du av Certezzas värderingar i ditt arbete?
Certezza är en stark röst gällande många aspekter av informations- och IT-säkerhet, och vi använder samma principer i vårt interna arbete som vi använder för att leda och vägleda våra kunder. Vi använder kompetensen hos våra informationssäkerhetsproffs, infratrukturgurus, penetrationstestare etc. även i vårt interna arbete, och det finns en stor öppenhet och frihet för oss enskilda konsulter att tycka till och förbättra allt från intern arbetsmiljö till sättet vi levererar till våra kunder.

Certezza har funnits sedan före sekelskiftet och har haft ett flertal kunder ända sedan dess. Vi drivs av en långsiktig vilja att hjälpa våra kunder med långsiktiga problem. På andra ställen har jag varit med om att man åsidosatt sina principer och det bästa för kunden för att göra en ”quick sale”, men sådant förekommer inte på Certezza. Vi sätter oss in i kundens behov och stöttar kunden i att ta de bästa besluten. Vi har en öppenhet och ärlighet mot våra kunder som gör det enkelt att leverera på ett sätt som både gör kunden nöjd och som känns bra i magen.

Certezza är en öppen och inkluderande arbetsplats som är välkomnande för nya perspektiv och nya människor. Vi har som många andra i IT-Sverige en ganska homogen personalsammansättning bland konsulterna, men vi arbetar aktivt för att få in exempelvis fler kvinnor och fler utlandsfödda. Diversitet och olika perspektiv ökar helt enkelt kvaliteten i våra leveranser, och i det ingår dels att ha en öppenhet för nya idéer och dels att inte stänga in sig i ett fördomsfullt tänkande om människor.
Om du skulle rekommendera en vän att börja jobba på Certezza, vad säger du då?
Alla hjälps åt, vi har ett positivt samarbete med väldigt lite intern konkurrens. Tröskeln till att fråga och samarbeta är låg, och det i kombination med att vi har en förtroendefull relation med våra kunder som ofta tillåter oss att hjälpas åt med leveranserna, vilket tillför kvalitet och nya perspektiv, och ger oss alla möjlighet att lära oss. Vår förtroendefulla relation med våra kunder och den extra säkerheten i att vi hjälper varandra uppmuntrar oss också att sträcka oss längre, ta projekt och aktiviteter som vi kanske inte gjort förut och lära oss under vägen. Jag har en mycket lärorik tid på Certezza, jag utvecklas hela tiden.

Certezza är stabilt, drivs av grundarna som även arbetar aktivt som konsulter och det är en schysst organisation både internt och gentemot kunderna. Beslutsvägarna är korta, öppenheten är stor och ledarskapet är vettigt. Det är en organisation som jag hela tiden kan vara stolt över, vilket är viktigt för mig.

Vi har transparens i våra intäkter och utgifter. Vi konsulter kan se vad vi drar in och vad vi kostar, och baserat på den transparensen finns även ett generöst och rimligt bonussystem.