Jakob

Informations- och IT-säkerhetskonsult

Att ges möjligheten att omsätta teori och strategi till verkliga skyddsåtgärder och dessutom få kunderna att se nyttan med vårat arbete, det är roligt!

Jakob, vad är det som gör det roligt att gå till jobbet?
Framförallt variationen! Som konsult hjälper jag olika typer av kunder i deras olika utmaningar vilket aldrig gör den andra dagen lik.
Att ges möjligheten att omsätta teori och strategi till verkliga skyddsåtgärder och dessutom få kunderna att se nyttan med vårat arbete, det är roligt!

Hur påverkar det dig att jobba på ett företag som funnits i över 20 år, har det någon betydelse för dig i jobbet?
I kundrelationer ger det mig en högre trovärdighet att veta att det finns en långsiktig strategi och målbild både för oss som företag, men också i våra kunders utmaningar.
När det gäller informationssäkerhet är trovärdighet och tillit A och O, vilket är lättare att förmedla i en stabil organisation som har funnits och verkat i två decennier.