Greger

Informations- och it-säkerhetskonsult

Mina uppdrag känns alltid roliga, utmanande och varierande...

Greger, du är kompetensområdesansvarig för informationssäkerhetsgruppen, vad innebär det för dig? Kompetensområdesansvaret innebär att ha en helhetsbild över utvecklingen av informationssäkerhetsgruppens gemensamma kompetens, exempelvis genom att ha koll på vad är vi starka på och vad som eventuellt behöver utvecklas ytterligare. Kompetensområdesansvaret innebär även att säkerställa att vi som grupp kan förstärka och komplettera varandra vilket främst sker genom att vi avsätter nästan en hel dag i månaden för att träffas, diskutera och utbilda varandra inom gruppen.

Rollen innebär att ha nära dialog med olika funktioner inom Certezza och då främst konsultchefen och våra säljare

Hur ser en vanlig arbetsvecka ut för dig när du är ute på uppdrag? Min känsla är att en “vanlig” vecka nog inte är så väldigt vanlig, i alla fall inte om man tänker på monotont arbete. Mina uppdrag känns alltid roliga, utmanande och varierande – det gäller allt från att utveckla arbetsmetoder för operativ riskhantering till att utbilda inom säkerhetsskydd och LIS samt mycket mer därtill! Även om de grundläggande utmaningarna ofta är desamma (upprätthålla konfidentialitet, riktighet, tillgänglighet) så är varje kunds situation mer eller mindre unik – det som gör det extra roligt är när man kan hitta det specifika angreppssättet som passar just den aktuella kunden!