Andreas

Informations- och cybersäkerhetskonsult

Min roll på Certezza är otroligt omväxlande och jag arbetar med många olika typer av uppdrag från vitt skilda organisationer.

Andreas, berätta om en dag på jobbet som it – och informationssäkerhetskonsult
Min roll på Certezza är otroligt omväxlande och jag arbetar med många olika typer av uppdrag från vitt skilda organisationer. Primärt så handlar arbetet om infrastrukturnära frågor men jag är aktiv inom flera kompetensområden. Rollen består i mycket problemlösning, framtagning av kundanpassade lösningar och en hel del rådgivning.