Meaplus – SEFOS

2023-05-26

Certezza inleder samarbete med Meaplus som utvecklat SEFOS.

Som oberoende informations och cybersäkerhetföretag vill vi på Certezza ha flera aktörer inom varje varuslag, för att kunna erbjuda ett brett utbud till dig som kund. Meaplus stärker Certezzas erbjudande inom områden Säkra meddelanden och SDK där vi sedan länge samarbetar med Compodium. Att ha en meddelandetjänst är en av pusselbitarna för att ansluta sig till SDK (Säker Digital kommunikation).

Niklas Norén, VD på Meaplus presenterar Meaplus såhär:

“Meaplus AB är en ledande leverantör av digitala säkerhetslösningar inom den offentliga sektorn och en helhetsleverantör av SDK, Säker Digital Kommunikation, från DIGG/Inera.

Meaplus är godkända av DIGG som SDK accesspunktsoperatör och kan leverera accesspunkter som On-prem eller SaaS installationer.

Meaplus har utvecklat SEFOS, vilket är en modern säkerhetsplattform som är utformad för att skydda både individer och organisationer. SEFOS är från grunden designad för att uppfylla de krav och regelverk som tex GDPR och PDL ställer på digital kommunikation. SEFOS är också godkänd av Inera som Meddelandetjänst och Meddelandeklient till SDK.

SEFOS plattformen erbjuder:

  • Säkra meddelanden
  • Interna meddelanden
  • Externa meddelanden
  • SDK
  • Säkra digitala möten med validerade deltagare
  • eFax”

Vill ni veta mer ?  Kontakta sales@certezza.net