Säker email

1997-08-01

Finns det säker E-mail?
När vi nu fler och fler befinner oss på Internet för att surfa, söka information, hämta uppdateringar, hämta programpaket, skicka brev etc har vi nu också vant oss med E-mail adresser och förväntar oss att alla har en E-mail adress. Till en början hävdade man att hotet mot E-mail över Internet var att du inte visste om breven kom fram, egentligen inte sämre än vårt eget markburna postverk. Idag vet vi bättre. Kommer inte breven fram så beror det sällan på Internet som sådant utan mer på våran egen ändutrustning eller på vårt handhavande. Idag är diskussionerna kring ett helt annat ämne:

Hur skall jag veta att den jag skickar brevet till verkligen har fått brevet?
Hur skall jag veta att den jag skickar brevet till inte är en falsk mottagare?
Hur skall den som tar emot mina brev veta att jag inte är en falsk avsändare?
Hur skall jag veta att det jag skickar inte kan läsas av någon annan än den som brevet är adresserad till?
Hur skall jag veta att innehållet inte är förändrat utan avsändarens eller mottagarens vetskap?
Innehållet i mina brev transporteras över Internet i klartext. Jag vet flera stora organisationer, flera noterade på börsen, där den ekonomiska rapporteringen görs med E-mail över Internet. Att avlyssna trafik eller på annat sätt läsa E-mail eller tömma E-mail brevlådor, är inte svårt och verktygen hittar vi naturligtvis på Internet.

Lösningen är public key kryptering för utbyte av certifikat och signering av E-mail samt symmetrisk kryptering av postmeddelandet med längre nycklar än 56 bitar, helst 128 bitars nyckellängd. Kompletterat med ett CA som erbjuder en säker hantering av certifikat.

Sedan en tid tillbaka har varje leverantör av E-mailklienter använt sig av olika typer av funktioner för att lösa problemen. Egna krypterings algoritmer, egna verifierings algoritmer, egna kvittens mekanismer eller använt sig av det utmärkta krypterings och signerings verktyget PGP, som dessutom är gratis.

I dag ser vi två utvecklingslinjer, den ena använder sig av PGP och den andra som använder sig av S/MIME. Vad betyder det i praktiken? Om jag använder mig av PGP som ett verktyg för att kryptera och signera E-mail så har jag idag ett bättre skydd mot intrång än om jag använder mig av kommersiella produkter såsom Netscape Communicator 4.x eller Internet Explorer 4.x som använder sig av 40 bitars kryptering samt signering av meddelanden, exempelvis med Verisign som ett externt CA. RC2 med 40 bitars nycklar som ingår i Explorer 4.x och Communicator 4.x knäcks enkelt, ett flertal dokumenterade försök visar på detta. Många tycker att 40 bitars kryptering är för svagt och vill heller inte blanda sig med kommersiella företag som hanterar certifikat.

Idag är PGP det enda kryptering system som har klarat attacker. I Eudora finns det plugg ins för PGP men vill det går inte att kombinera detta med RC2 och Verisign’s cetifikat hantering. I Microsoft Explorer 4.x och Netscape Communcator 4.x finns RC2 40 bitars kryptering och Verisign’s certifikat hantering men inte öppningar mot PGP. Det här betyder att det är två världar som inta kan kommunicera säkert mellan varandra. Vi kan idag inte skicka ett krypterat och signerat brev till en mottagare och vara helt säker på att han kan läsa brevets innehåll.

Att nu Microsoft och Netscape med sina nya mail produkter visar på en lyhördhet och nu har implementerat kryptering , signering, kopplingar mot CA och med sin stora kundbas, gör att jag faktiskt tror på en utveckling mot säker Internet mail. Tillåter även de amerikanska myndigheterna export av längre nycklar än 56 bitar finns det all anledning till glädjerop. Vad PGP beträffar så har det inte gått speciellt länge förrän utvecklar på Internet har utvecklat en programvara som knyter ihop PGP med Microsoft Explorer 4.x och Netscape Communcator 4.x.