Let’s Encrypt-certifikat blir ogiltiga på många enheter.

2020-12-02
Ca 30% av alla Android-enheter kommer att sluta lita på Let’s Encrypt-certifikat 2021-09-30. Detta gäller även andra system än androidbaserade om de inte fått rotcertifikat-uppdateringar sedan 2016 ungefär.

 

Enligt Let’s Encrypts kartläggning gäller det den absoluta majoriteten av Androidenheter då det finns en stor del Androidenheter som inte blivit uppdaterade på väldigt länge. Orsaken är att Let’s Encrypts korscertifiering med Identrust kommer att löpa ut 2021-09-30 på grund av att det aktuella rotcertifikatet går ut. Har enheten inte fått en uppdaterad rotcertifikat-lista med Let’s Encrypts egna rotcertifikat kommer den inte längre att lita på Let’s Encrypt-certifikat.

Lär mer hos Let’s Enrypt: HÄR

Ps. Om du vill ladda ner hela rotcertifikatlistan från Microsoft kan du använda kommandot

certutil -generateSSTFromWU c:\temp\roots.sst

Dubbelklicka på SST-filen så öppnas den i MMC certifikathanteringsmodul. Där finns de aktuella rotcertifikaten med om du vill kika på dem. Observera att inga rotcertifikat installeras på din dator när du gör detta. Ds.

 

Vill du veta mer? Kontakta  martin.juhlin@certezza.net