LAN och Internet flyter ihop

1997-02-01

Tidigare har jag berört kryptering och identifiering över osäkra nät (läs Internet), att tekniken finns här och kommer på allvar under 1997 att öppna dörrarna för nya tillämpningar över nätet. Exempelvis överföringar av penningtransaktioner. Tekniken kommer också innebära att vi kan bygga ut våra Intranet och skapa något som ibland betecknas som Extranet. Vi tillåter användare, oavsett om det är anslutna till det lokala nätet eller till Internet, att ta del av våra företagsinterna IT-system.

Nättillhörigheten behöver inte längre bestämma över åtkomsten till företagsintern information. De mobila användarna behöver inte längre ses som säkerhetsrisker. En access till Internet och den mobila användaren får tillgång till den information i företaget som hon eller han har rättighet till.

Nät vi upplever att de mobila användarna är ett säkerhetsproblem, anser vi många gånger att det lokala nätet är ett säkert nät. Något som vi kanske efter 15 års nyttjande av lokala nät får börja att ifrågasätta. Nästan all trafik i det interna nätet går i klartext, och det är inte speciellt svårt att lyssna av. Svårigheten ligger mer i att välja ut intressant information ifrån det lokala nätet.

Sedermera kommer vi att se liknande, kanske samma, lösningar i de lokala näten, som vi idag börjar använda över Internet för att säkra vår kommunikation. Gränsen mellan det lokala nätet och Internet kommer att flyta ut. Vi kommer istället att koncentrera oss på att skapa användargrupper som liknar mer den organisation vi har i företaget och som oavsett nättillhörighet delar IT-system.

Startar vi exempelvis ett projekt , så skapar vi en användargrupp som kan ges åtkomst till de IT-system som tillhör projketet. Oberoende om projektmedlemmen är ansluten till det lokala nätet på huvudkontoret eller sitter ansluten till Internet från en bakgård i Paris, så delar de samma IT-system.

Vi kommer förhoppningsvis att börja utforma våra IT-lösningar oberoende av vår nätverkslösning och i stället koncentrera oss på det stöd som våra IT-system skall ge vår kärnverksamhet.