Kryptostandarden AES

1999-09-01

Vad har hänt sedan sist avseende Advanced Encryption Standard (AES)?
Tidigare har beskrivits den process som skall leda till en ny krypteringsalgoritm, Advanced Encryption Standard (AES). Sedan dess har ett antal intressanta steg tagits i processen.

Under perioden augusti 1998 till april 1999 har de 15 förslag till algoritm som skickats till National Institute for Standards and Technology (NIST) granskats i detalj. Målet var att finna cirka 5 algoritmer som ansågs vara bättre än de övriga. Det som i första hand prioriterades vid granskningarna var:

säkerhet (jämfört med övriga kandidater)
kostnader (licenskostnad, krypteringshastighet, hårdvarukrav)
algoritm och implementation (nyckellängder, plattformsberoende etc)
Mars 1999 anordnade NIST konferensen Second AES Candidate Conference. Under denna konferens presenterades tekniska analyser och det diskuterades vilka algoritmer som skulle anses vara bättre än de övriga.

Augusti 1999 presenterades de algoritmer som NIST ansåg vara bättre än de övriga. Dessa algoritmer är:

Algorithm Submitter(s) Country
MARS IBM (represented by Nevenko Zunic) USA
RC6 RSA Laboratories (represented by Matthew Robshaw) USA
RIJNDAEL Joan Daemen and Vincent Rijmen Belgium
SERPENT Ross Anderson, Eli Biham, Lars Knudsen UK, Israel, Norway
TWOFISH Bruce Schneier, John Kelsey, Doug Whiting, David Wagner,Chris Hall, Niels Ferguson USA

Nästa steg är nu att nagelfara dessa algoritmer ytterliggare. April 2000 kommer ytterliggare en konferens att anordnas av NIST, Third AES Candidate Conference. Konferensen kommer att genomföras i NewYork den 13-14 april 2000. Meningen med konferensen är att presentera ytterligare analyser och testresultat av de fem kvarstående algoritmerna samt att föra en öppen diskussion om för och nackdelar mellan algoritmerna.

Maj 2000 kommer NIST att föreslå en eller flera algoritmer som skall utgöra basen för AES. Därefter tillkommer ytterliggare arbete innan standarden för AES är satt. NIST mål är att detta arbete skall vara slutfört under sommaren 2001.