Vadå digitalisering?

2017-01-27
Med +30 år i branschen och med 20 år av månatliga krönikor så är det spännande att få kasta upp ordet digitalisering i luften. Jag kan hålla med om att när det tidstypiska modeordet WAP var i ropet så är det med nutidens ögon något förskräckligt. Men, där och då var det som vilken hype som helst. Många var exalterade, andra rynkade på ögonbrynen.

Jag tror den som reagerar skeptiskt på en hype ofta är lite äldre och kanske inte lika förändringsbenägen. Jag befinner mig själv där nu. Även om jag ärligen ska säga att jag reagerade starkt över WAP (http://www.certezza.net/wap-och-sakerhet/).  Där och då såg jag det med mina nördiga ögon, men de som förstod effekten och inte stirrade sig blinda på den förskräckliga tekniken kanske förstod vilken era vi skulle gå till mötes. Titta upp från din mobil nästa gång du åker kollektivt och studera vem som inte tittar ner i sin mobil? Tämligen få.

Det är alltid intressant att reflektera med lite distans. Betänk hur Internet har påverkat mänskligheten. Sannolikt den starkaste drivkraften för globaliseringen som nog ingen kunde förutspå när allt var i sin linda.  I dessa tider är det givetvis oroande hur protektionistiska makthavare och stängda nationer kämpar emot. Inte sällan med ofattbart mänskligt lidande som följd. Personligen tror jag inte att vare sig Internet eller globaliseringen är en parentes utan något som vi fortsatt kommer att betrakta som självklart även om det för många just nu är ett fruktansvärt lidande.

Är det mot bakgrund av att jag börjar bli gammal och sannolikt mindre förändringsbenägen som jag reagerar på ordet digitalisering? I mina mörkaste stunder tänker jag att hela mitt vuxna liv har varit övervägande digitalt. Visst kan jag bli förvånad att vissa teknikskiften tar tid, men nu är det en självklarhet att alla våra sinnen stimuleras digitalt, även om vi behöver en digital/analog-omvandlare sista sträckan för att nå fram. Det är just bara den sträckan som varierar idag.  Industrin med rötter i den helt analoga världen stretar ovetande emot, men i en globaliserad värld så blir de raskt omsprungna och är snart ett minne bort. Samtidigt ser vi hur ny svensk innovation, utan något betungande arv, erövrar världen tack vare den globala infrastrukturen.

Googla digitalisering och sätt på dig hype-glasögonen.  Det pirrar av olika anledningar i hela kroppen när jag bläddrar igenom resultatet.

Tänk om hypen hade kommit redan för 10 år sedan. Hade det ens varit möjligt? Jag vill påstå att det hade absolut varit möjligt, men det skulle ha tagit betydligt längre tid. Idag finns det inte några större tekniska hinder som man kan gömma sig bakom utan fältet är fritt för all tänkbar innovation. Det är bara oviljan som står i vägen idag. Kanske är det en generationsfråga och jag konstaterar kort att mina barn inte ens skulle googla ordet digitalisering. Varför skulle de?

Men, ska verkligen allt digitaliseras? Inom ramen för min profession skulle jag vilja säga ett tydligt nej även om undantagen är få.

Det är idag omöjligt att helt digitalisera utfärdandet av elektroniska legitimationer (såsom mobilt BankID, SITHS, TAK, rader med andra e-tjänstekort och inte minst kommande EfOS). Hela poängen här är att gå från en värld av analog identifiering och autentisering till en digital motsvarighet. Det initiala steget måste under lång tid framöver vara analogt. Vi har inte på långa vägar den grundläggande infrastrukturen för att ersätta det analoga steget, än mindre i ett globalt perspektiv.

Ett annat exempel är just oron i vår omvärld och hur det påverkar vårt land. I ett par decennier har informationen som hanterats sällan nått upp till den grad av konfidentialitet och riktighet som nu börjar bli en realitet igen. Krasst konstaterat är det väldigt, väldigt få organisationer som idag har den verkliga förmågan att skydda den typen av skyddsvärd information digitalt. Det vore ren idioti att andra än dem skulle rusta sig för att hantera den typen av information digitalt om den bara utgör en knapp promille av verksamhetens totala informationshantering. Inte minst med vetskapen om att förmågan att hantera skyddsvärd information med något mildare grad av krav på konfidentialitet och riktighet ofta brister. Det vore helt enkelt naivt och skulle utsätta oss, nationen, för helt onödiga risker. Här är det betydligt bättre för en organisation med ovana att hantera extremt skyddsvärd information digitalt att istället bygga en robust analog process till att börja med.

Exemplen ovan är nog att betrakta som försumbara för gemene man. Det går säkert att hitta några fler exempel där digitaliseringen ännu inte är välkommen. Den stora oron som då infinner sig är vårt enorma behov av en robust strömförsörjning. Det är ingen nyhet, men i sammanhanget är det på sin plats att poängtera att även kontinuitetsplanerna gör sig bra i en analog form.  : )