Kompletterande bestämmelser till EU:s cybersäkerhetsakt

2021-03-25
Idag beslutade regeringen lagrådsremissen Kompletterande bestämmelser till EU:s cybersäkerhetsakt. 

 

I lagrådsremissen föreslås en ny lag med kompletterande bestämmelser till EU:s cybersäkerhetsakt om bland annat nationell myndighet för cybersäkerhetscertifiering, tillsyn, sanktioner och förfarandet vid cybersäkerhetscertifiering.

Den nya lagen föreslås träda i kraft den 28 juni 2021.

Försvarets materielverk blir den nationella myndigheten för cybersäkerhetscertifiering och kommer att ha vissa tillsynsbefogenheter som framgår av förordningen (Cybersäkerhetsakten).

Sanktionerna föreslås uppgå till mellan 15 000 kr och 15 000 000 kr.

Här kan du läsa lagrådsremissen: Kompletterande bestämmelser till EU:s cybersäkerhetsakt