Utbildningar

Området IT- och informationssäkerhet är stort. Vi erbjuder en intressant och aktuell mix av kurser som riktar sig till såväl IT-tekniker som till informationssäkerhetsansvariga.

En viktig del av vår verksamhet är våra utbildningar

Vår ambition är att dela med oss av våra erfarenheter och vårt kunnande inom området och samtliga kurser i vårt utbud är framtagna av och hålls av våra IT- och informationssäkerhetsexperter.

Förutom de schemalagda kurserna erbjuder vi även rena produktutbildningar och certifieringar. Certezza besitter kompetens inom ett stort antal säkerhetsprodukter från de ledande tillverkarna. Vi kommer gärna ut till er och håller företagsanpassad utbildning efter era förutsättningar och önskemål. Utbudet av kurser förändras över tid och efter den efterfrågan vi möter från våra kunder. Saknar du någon specifik kurs, hör gärna av dig!

Varför inte anordna en workshop eller hämta inspiration från en föreläsning inom området? Vi har vana av att leda workshops och har ett batteri av intressanta föreläsningar.

Tveka inte att kontakta vårt utbildningsteam på edu@certezza.net när nästa utbildningsbehov dyker upp!

Kommande utbildningar

 • Certezzas Kryptoutbildning

  Certezzas Kryptoutbildning är en utbildning på två dagar som riktar sig primärt till personer som vill lära sig grunderna i kryptografi och få en djupare förståelse för vad som kännetecknar olika typer av kryptografi. Vi kombinerar teori och praktik och går igenom hur vanliga krypton fungerar, vilka typer av krypton som passar bra i olika sammanhang, hur man kravställer krypton, hur man använder krypton och vilka vanliga fallgropar man bör se upp med.

  Kurstillfällen
  2018-05-30 - Anmäl dig här!

 • Certezzas Federationsutbildning

  Certezzas Federationsutbildning löper över två dagar och innehåller både teori och praktiska moment. Utbildningen riktar sig primärt till tekniker som vill lära sig att sätta upp SAML-integrationer och få en djupare förståelse för federationer i större perspektiv, men är även lämplig för informationssäkerhetsinriktade personer med teknisk kompetens som vill fördjupa sin förståelse för hur federering faktiskt går till i praktiken.

  Kurstillfällen
  2018-04-24 - Anmäl dig här!

 • Utbildning i Säker utveckling

  Certezzas utbildning i säker utveckling handlar om att förmedla kunskap och medvetenhet om Best Practices vad gäller säker utveckling, liksom att få en grundläggande kunskap och förståelse för vad lagstiftningen säger. För att som utvecklare och arkitekt kunna uppfylla kraven om Security and Privacy by Design and Default så måste man förstå vad det innebär.

  Kurstillfällen
  2018-05-17 - Anmäl dig här!

 • Nexus Hybrid Access Gateway

  Certezzas utbildning i Nexus Hybrid Access Gateway är en två dagars utbildning med syftet att höja förståelse för plattformen, och ge deltagaren tillräckliga kunskaper för daglig administration så som kontohantering, resurskonfiguration och felsökning. Kursen består av fyra halvdagars block: Plattform och installation, Systemkonfiguration, Avancerad Felsökning samt Fördjupning inom federationer.

  Kurstillfällen
  2018-04-17 - Fullbokat

 • Utbildning Dataskyddsförordningen (GDPR)

  Vi går under utbildningsdagen igenom viktiga delar i Dataskyddsförordningen och diskuterar vad dessa innebär rent praktiskt och vad de får för konsekvenser i er organisation. Har ni idag kontroll och tydliga riktlinjer för hur personuppgifter ska hanteras? Har personuppgifter i er organisation rätt skydd? Vilka processer och rutiner behöver tas fram eller uppdateras för efterlevnad av den nya lagen?

  Kurstillfällen
  2018-05-22 - Anmäl dig här!

 • Föredrag i Dataskyddsförordningen för ledningsgrupper och beslutsfattare

  Föredraget tar upp vilka aktiviteter som behöver prioriteras och planeras inom en organisation för att efterleva Dataskyddsförordningen (GDPR). Efterlevnad av GDPR kräver engagemang och en förutsättning för detta är att beslutsfattare i stora drag känner till kraven och i rätt tid ger organisationen förutsättningar för att lyckas.

 • Teoretisk och praktisk utbildning i verktyget KLASSAv3

  Utbildningen går igenom informationsklassning och riskhantering med teoretisk genomgång och praktiska övningar. Efter utbildningen kommer du med hjälp av KLASSA kunna klassificera olika typer av informationstillgångar och med hjälp av denna metodik kunna svara på, på vilket sätt denna tillgång är skyddsvärd samt hur man omsätter detta till tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder.

  Kurstillfällen
  2018-05-08 - Anmäl dig här!

 • Utbildning till Dataskyddsombud (DPO)

  Kursen vänder sig till dig som vill inhämta kunskaper för att kunna vara Dataskyddsombud (DPO) eller vara huvudansvarig för att förbereda ditt företag/organisation för att klara kraven i GDPR - Dataskyddsförordningen.

  Kurstillfällen
  2018-05-29 - Anmäl dig här!

 • Certezzas Informations- och IT-säkerhetsutbildning

  Tanken med kursen är att ge de viktigaste kunskaperna inom informations- och IT-säkerhetsområdet. Du får en bred bild av området och en fast grund att stå på i ditt fortsatta informations- och IT-säkerhetsarbete.

  Kurstillfällen
  2018-04-10 - Fullbokat

 • Utbildning Certifikat- och kortadministration

  Denna utbildning vänder sig till tekniker som ska ansvara för projekt inom PKI, och lämpar sig för dig med erfarenhet av att administrera Windows Server Active Directory. Utbildningen är på tre dagar och är ett samarbete mellan Certezza och SecMaker.

 • Certezzas Certifikatutbildning del 1

  Utbildningen tar upp vad ett certifikat är och hur det ser ut, tillverkas och vad man kan använda det till. Vi går igenom begrepp som nyckellängd, kryptering, nyckelanvändning, hierarkier och tillförlit. Vi kommer som labbverktyg använda oss av OpenSSL som har en enklare typ av CA-funktionalitet.

 • Certezzas Certifikatutbildning del 2

  Utbildningen tar upp hur du installerar och konfigurerar ett Microsoft PKI/CA samt hur design, standarder och säkerhetskrav etc. påverkar ditt PKI/CA. Vi tar även upp hur en CA-policy skrivs och vilka delar i organisationen som behöver involveras i PKI/CA-rutinerna.

 • Private: Certezzas Certifikatutbildning smarta kort (del 3)

  Utbildningen tar upp hur du planerar ett projekt för att införa smarta kort i en organisation, hur smarta kort kan användas i organisationen, hur de produceras och kan kopplas till integrerade system. Vi visar upp olika leverantörers versioner av certifikatshanteringsverktyg och fokuserar på hur organisationen kan hantera gränslandet mellan den fysiska säkerheten i form av en plastbit och den elektroniska identiteten i form av ett digitalt certifikat.

 • Certifikat, PKI och smarta kort

  Certezza erbjuder tjänster för att bygga ett eget PKI för både interna och externa miljöer. Vi har lång erfarenhet inom området och har bl.a. varit med och byggt SITHS som kan ses som ett av Sveriges största PKI.