Utbildningar

Området IT- och informationssäkerhet är stort. Vi erbjuder en intressant och aktuell mix av kurser som riktar sig till såväl IT-tekniker som till informationssäkerhetsansvariga.

En viktig del av vår verksamhet är våra utbildningar

Vår ambition är att dela med oss av våra erfarenheter och vårt kunnande inom området och samtliga kurser i vårt utbud är framtagna av och hålls av våra IT- och informationssäkerhetsexperter.

Förutom de schemalagda kurserna erbjuder vi även rena produktutbildningar och certifieringar. Certezza besitter kompetens inom ett stort antal säkerhetsprodukter från de ledande tillverkarna. Vi kommer gärna ut till er och håller företagsanpassad utbildning efter era förutsättningar och önskemål. Utbudet av kurser förändras över tid och efter den efterfrågan vi möter från våra kunder. Saknar du någon specifik kurs, hör gärna av dig!

Varför inte anordna en workshop eller hämta inspiration från en föreläsning inom området? Vi har vana av att leda workshops och har ett batteri av intressanta föreläsningar.

Tveka inte att kontakta vårt utbildningsteam på edu@certezza.net när nästa utbildningsbehov dyker upp!

Kommande utbildningar

 • Certezzas Kryptoutbildning

  Vi lever i en verklighet där alltmer kryptografi används i olika syften och i tillämpning av olika typer av skyddsåtgärder. Eftersom en kryptografisk funktion eller skyddsåtgärd aldrig får högre värde än förmågan att säkerställa kvaliteten på de detaljer som är avgörande, exempelvis: • Nyckelskydd • Nyckelgenerering • Slumptal och entropifaktorer • Faktiska implementationer av kryptofunktioner.

  Kurstillfällen
  2018-05-03 - Anmäl dig här!

 • Certezzas Federationsutbildning

  Efter kursen kommer begrepp som Single Sign-on, federering, attributstjänster, anvisningstjänster, SAML-metadata, SAML-intyg etc att vara tydliga. Dessutom kommer du ha förstått hur en tjänsteleverantör (SP) eller intygsutfärdare (IDP) sätts upp och konfigureras från grunden. Vidare kommer du ha en allmän kännedom om vilka federationer som finns idag, deras syfte, hur nya medlemmar kan ansluta och vilka utmaningar de står inför.

  Kurstillfällen
  2018-03-13 - Anmäl dig här!

 • Nexus Hybrid Access Gateway

  Certezzas utbildning i Nexus Hybrid Access Gateway är en två dagars utbildning med syftet att höja förståelse för plattformen, och ge deltagaren tillräckliga kunskaper för daglig administration så som kontohantering, resurskonfiguration och felsökning. Kursen består av fyra halvdagars block: Plattform och installation, Systemkonfiguration, Avancerad Felsökning samt Fördjupning inom federationer.

  Kurstillfällen
  2018-03-06 - Anmäl dig här!

 • Utbildning Dataskyddsförordningen (GDPR)

  Vilka konsekvenser får dataskyddsförordningen för er hantering av personuppgifter? Har ni idag kontroll och tydliga riktlinjer för hur personuppgifter ska hanteras? Har personuppgifter i er organisation rätt skydd? Vilka processer och rutiner behöver tas fram eller uppdateras för efterlevnad av den nya lagen?

  Kurstillfällen
  2017-11-16 - Anmäl dig här!
  2018-03-08 - Anmäl dig här!

 • Föredrag i Dataskyddsförordningen för ledningsgrupper och beslutsfattare

  Efterlevnad av Dataskyddsförordningen (GDPR) kräver engagemang, men också kunskap om vilka aktiviteter som behöver prioriteras och planeras. En förutsättning för detta är att beslutsfattare i stora drag känner till kraven och i rätt tid ger organisationen förutsättningar för att lyckas.

 • Teoretisk och praktisk utbildning i verktyget KLASSA

  Med hjälp av KLASSA kan kommuner och landsting få konkret hjälp i sitt informationssäkerhetsarbete. Efter kursen ska kursdeltagaren kunna klassificera olika typer av informationstillgångar och med hjälp av denna metodik kunna svara på, på vilket sätt denna tillgång är skyddsvärd samt hur man omsätter detta till tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder.

  Kurstillfällen
  2017-11-23 - Anmäl dig här!
  2018-02-07 - Anmäl dig här!
  2018-02-22 - Anmäl dig här!

 • Utbildning till Dataskyddsombud (DPO)

  Kursen vänder sig till dig som vill inhämta kunskaper för att kunna vara DPO/Dataskyddsombud eller vara huvudansvarig (projektledare) för att för att förbereda ditt företag/organisation för att klara kraven i GDPR - Dataskyddsförordningen.

  Kurstillfällen
  2017-11-22 - Fullbokat
  2018-02-06 - Anmäl dig här!
  2018-02-20 - Anmäl dig här!
  2018-04-26 - Anmäl dig här!

 • Certezzas Informations- och IT-säkerhetsutbildning

  Tanken med kursen är att ge de viktigaste kunskaperna inom informations- och IT-säkerhetsområdet. Du får en bred bild av området och en fast grund att stå på i ditt fortsatta informations- och IT-säkerhetsarbete.

  Kurstillfällen
  2017-11-13 - Anmäl dig här!
  2018-04-10 - Anmäl dig här!

 • Utbildning Certifikat- och kortadministration

  Utbildning inom Certifikat- och kortadministration i samarbete med SecMaker

  Kurstillfällen
  2017-11-06 - Anmäl dig här!

 • Certezzas Certifikatutbildning del 1

  Kursen tar upp vad ett certifikat är och hur det ser ut, tillverkas och vad man kan använda det till. Vi går igenom begrepp som nyckellängd, kryptering, nyckelanvändning, hierarkier och tillförlit. Vi kommer som labbverktyg använda oss av OpenSSL som har en enklare typ av CA-funktionalitet. Detta ger oss en tydlig bild av hur certifikat ser ut i detalj.

  Kurstillfällen
  2018-04-17 - Anmäl dig här!

 • Certezzas Certifikatutbildning del 2

  Utbildningen tar upp hur du installerar och konfigurerar ett Microsoft PKI/CA samt hur design, standarder och säkerhetskrav etc. påverkar ditt PKI/CA. Vi tar även upp hur en CA-policy skrivs och vilka delar i organisationen som behöver involveras i PKI/CA-rutinerna.

  Kurstillfällen
  2018-04-18 - Anmäl dig här!

 • Certezzas Certifikatutbildning smarta kort (del 3)

  Kursen tar upp hur du planerar ett projekt för att införa smarta kort i en organisation. Vi visar upp olika leverantörers versioner av certifikatshanteringsverktyg och fokuserar på hur organisationen kan hantera gränslandet mellan den fysiska säkerheten i form av en plastbit och den elektroniska identiteten i form av ett digitalt certifikat. Andra områden som kommer behandlas är utgivningsrutiner, typ av kort, CSP mm.

  Kurstillfällen
  2018-05-15 - Anmäl dig här!

 • Certifikat, PKI och smarta kort

  Certezza erbjuder tjänster för att bygga ett eget PKI för både interna och externa miljöer. Vi har lång erfarenhet inom området och har bl.a. varit med och byggt SITHS som kan ses som ett av Sveriges största PKI.