Utbildningar

Området IT- och informationssäkerhet är stort. Vi erbjuder en intressant och aktuell mix av utbildningar som riktar sig till såväl IT-tekniker som till informationssäkerhetsansvariga.


En viktig del av vår verksamhet är våra utbildningar

Vår ambition är att dela med oss av våra erfarenheter och vårt kunnande inom området och samtliga utbildningar i vårt utbud är framtagna av och hålls av våra IT- och informationssäkerhetsexperter.

Certezza besitter kompetens inom allt ifrån ett stort antal säkerhetsprodukter från de ledande tillverkarna, till den senaste lagstiftningen inom informations- och IT-säkerhetsområdet.
Utbudet av utbildningar förändras över tid och efter den efterfrågan vi möter från våra kunder. Vi kommer gärna ut till er och håller företagsanpassad utbildning efter era förutsättningar och önskemål. Saknar du någon specifik utbildning, hör gärna av dig!

Varför inte anordna en workshop eller hämta inspiration från en föreläsning inom området? Vi har vana av att leda workshops och har ett batteri av intressanta föreläsningar.

Tveka inte att kontakta vårt utbildningsteam på edu@certezza.net när nästa utbildningsbehov dyker upp!

Kommande utbildningar

 • Grundläggande informationssäkerhet

  Utbildningen riktar sig till dig som kommer i kontakt med informationssäkerhetsfrågor i ditt arbete. Du kanske är jurist, dataskyddsombud, upphandlare, projektledare eller sitter i ledningsgrupp? Du kommer att få en grundförståelse för informationssäkerhetsfrågor som du kan ha nytta av i ditt dagliga arbete.

  Kurstillfällen
  2019-03-12 - Anmäl dig här!
  2019-05-28 - Anmäl dig här!

 • Utbildning NIS-direktivet

  NIS-direktivet - Lagen om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster, innebär att såväl privat- som offentlig sektor som är leverantörer av samhällsviktiga och digitala tjänster ska vidta säkerhetsåtgärder för att skydda dessa tjänster. Målet med utbildningen är att informera om den nya lagens innehåll och riktar sig till alla som kommer arbeta med lagen om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster.

  Kurstillfällen
  2019-04-02 - Anmäl dig här!

 • Certezzas Säkerhetsskyddsutbildning

  Utbildningen tar upp vad den nya Säkerhetsskyddslagen omfattar och innebär, bl.a. innebörden av säkerhetsskyddsanalys, hur säkerhetsskyddsåtgärder inom informationssäkerhet, fysisk säkerhet och personalsäkerhet kan fås att samverka för att uppnå ett sammanhållet, balanserat och kostnadseffektivt säkerhetsskydd, samt hur säkerhetsskyddet konkretiseras i en säkerhetsskyddsplan.

  Kurstillfällen
  2019-03-19 - 2019-03-20 - Anmäl dig här!

 • Grundläggande utbildning i certifiering mot ISO/IEC 27001:2013

  Att certifiera sitt LIS innebär många fördelar, inte minst gentemot organisationens olika intressenter. Utbildningen vänder sig till organisationer som är intresserade av vad kraven för en certifiering mot ISO/IEC 27001 ser ut samt hur certifieringsprocessen är uppbyggd.

  Kurstillfällen
  2019-05-21 - Anmäl dig här!

 • Revision för Dataskyddsombud

  Dataskyddsombud har i uppdrag att övervaka efterlevnaden av dataskyddsförordningen. Som ett led i detta arbete ska man analysera och kontrollera huruvida bestämmelser om behandlingen efterlevs. Målet med utbildningen är att du i rollen som dataskyddsombud ska få verktyg till granskningen av regelefterlevnad i din organisation.

  Kurstillfällen
  2019-04-16 - Anmäl dig här!

 • Certezzas Informations- och IT-säkerhetsutbildning

  Tanken med kursen är att ge de viktigaste kunskaperna inom informations- och IT-säkerhetsområdet. Du får en bred bild av området och en fast grund att stå på i ditt fortsatta informations- och IT-säkerhetsarbete.

  Kurstillfällen
  2019-04-09 - 2019-04-11 - Anmäl dig här!

 • Teoretisk och praktisk utbildning i verktyget KLASSAv3.5

  Utbildningen går igenom informationsklassning och riskhantering med teoretisk genomgång och praktiska övningar. Efter utbildningen kommer du med hjälp av KLASSA kunna klassificera olika typer av informationstillgångar och med hjälp av denna metodik kunna svara på, på vilket sätt denna tillgång är skyddsvärd samt hur man omsätter detta till tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder.

  Kurstillfällen
  2019-04-04 - Anmäl dig här!

 • Utbildning Certifikat- och kortadministration

  Denna utbildning vänder sig till tekniker som ska ansvara för projekt inom PKI, och lämpar sig för dig med erfarenhet av att administrera Windows Server Active Directory. Utbildningen är på tre dagar och är ett samarbete mellan Certezza och SecMaker.

 • Certezzas Kryptoutbildning

  Certezzas Kryptoutbildning är en utbildning på två dagar som riktar sig primärt till personer som vill lära sig grunderna i kryptografi och få en djupare förståelse för vad som kännetecknar olika typer av kryptografi. Vi kombinerar teori och praktik och går igenom hur vanliga krypton fungerar, vilka typer av krypton som passar bra i olika sammanhang, hur man kravställer krypton, hur man använder krypton och vilka vanliga fallgropar man bör se upp med.

 • Utbildning i Säker utveckling

  Certezzas utbildning i säker utveckling handlar om att förmedla kunskap och medvetenhet om Best Practices vad gäller säker utveckling, liksom att få en grundläggande kunskap och förståelse för vad lagstiftningen säger. För att som utvecklare och arkitekt kunna uppfylla kraven om Security and Privacy by Design and Default så måste man förstå vad det innebär.

 • Utbildning Dataskyddsombud (DPO)

  Utbildningen vänder sig både till dig som är utsedd till dataskyddsombud eller som arbetar med dataskyddsfrågor inom er organisation.

  Kurstillfällen
  2019-03-26 - 2019-03-27 - Anmäl dig här!

 • Certezzas Certifikatutbildning del 1

  Utbildningen tar upp vad ett certifikat är och hur det ser ut, tillverkas och vad man kan använda det till. Vi går igenom begrepp som nyckellängd, kryptering, nyckelanvändning, hierarkier och tillförlit. Vi kommer som labbverktyg använda oss av OpenSSL som har en enklare typ av CA-funktionalitet.

  Kurstillfällen
  2019-05-14 - Anmäl dig här!

 • Certezzas Certifikatutbildning del 2

  Utbildningen tar upp hur du installerar och konfigurerar ett Microsoft PKI/CA samt hur design, standarder och säkerhetskrav etc. påverkar ditt PKI/CA. Vi tar även upp hur en CA-policy skrivs och vilka delar i organisationen som behöver involveras i PKI/CA-rutinerna.

  Kurstillfällen
  2019-05-15 - Anmäl dig här!

 • Certezzas Federationsutbildning

  Certezzas Federationsutbildning löper över två dagar och innehåller både teori och praktiska moment. Utbildningen riktar sig primärt till tekniker som vill lära sig att sätta upp SAML-integrationer och få en djupare förståelse för federationer i större perspektiv, men är även lämplig för informationssäkerhetsinriktade personer med teknisk kompetens som vill fördjupa sin förståelse för hur federering faktiskt går till i praktiken.

  Kurstillfällen
  2019-05-07 - 2019-05-08 - Anmäl dig här!