Juridik

I takt med att teknologin avancerar och digitaliseringen ökar i snabb takt, fortsätter Certezza att fördjupa sin spetskompetens och utöka sin roll i att hjälpa våra kunder med att navigera i frågor som rör IT- och informationssäkerhet.

Stora mängder av information behandlas nu mer än någonsin tidigare och ett behov av tydligare juridisk reglering växer fram och bildar ökade regulatoriska krav. Verksamheterna vill få reda på vad de ska göra och vad de får göra. Kompetensområdet Legal hjälper verksamheten med de juridiska frågorna kopplade till IT- och informationssäkerhet.

Vi arbetar med allt från enklare juridisk rådgivning till mer genomgripande utbildningar inom vår spetskompetens. Vi har erfarenhet från såväl privat som offentlig sektor.

Våra IT-rättsliga kompetensområden

 • Dataskyddsförordningen
 • NIS-direktiv/informationssäkerhetslagen
 • IT-avtal
 • Molntjänster och IT-outsourcing
 • Säkerhetsskyddslagen

Exempel på uppdrag.

 • DSO-funktion
 • DSO-bollplank
 • DSO-revisionspaket
 • Stöd vid överklagande av datainspektionens beslut
 • NIS-rådgivning/tolkning av lagstiftning
 • IT-avtalsgranskning
 • Rådgivning kring molntjänster
 • Rådgivning kring säkerhetsskyddslagen

Våra utbildningar

 • DSO-utbildning
 • DSO revisionsutbildning
 • NIS-utbildning

Utbildningar kan ev. göras om till workshops eller specialanpassas för kund

Detta gör vi också…

 • In-house jurister
 • Inläsning på nya rättsområden för kompetensöverföring
 • Omvärldsbevakning för nya affärsmöjligheter
 • GDPR – Dataskyddsförordningen

  Med jurister, informationssäkerhetsexperter, strateger och arkitekter har Certezza god kompetens inom IT & juridik vilket innebär en god förmåga att hantera organisationers anpassningsarbete till den nya dataskyddsförordningen.

 • Utbildning Dataskyddsförordningen (GDPR)

  Vi går under utbildningsdagen igenom viktiga delar i Dataskyddsförordningen och diskuterar vad dessa innebär rent praktiskt och vad de får för konsekvenser i er organisation. Har ni idag kontroll och tydliga riktlinjer för hur personuppgifter ska hanteras? Har personuppgifter i er organisation rätt skydd? Vilka processer och rutiner behöver tas fram eller uppdateras för efterlevnad av den nya lagen?

 • Föredrag i Dataskyddsförordningen för ledningsgrupper och beslutsfattare

  Föredraget tar upp vilka aktiviteter som behöver prioriteras och planeras inom en organisation för att efterleva Dataskyddsförordningen (GDPR). Efterlevnad av GDPR kräver engagemang och en förutsättning för detta är att beslutsfattare i stora drag känner till kraven och i rätt tid ger organisationen förutsättningar för att lyckas.

 • Certezzas Säkerhetsskyddsutbildning

  Utbildningen tar upp vad den nya Säkerhetsskyddslagen omfattar och innebär, bl.a. innebörden av säkerhetsskyddsanalys, hur säkerhetsskyddsåtgärder inom informationssäkerhet, fysisk säkerhet och personalsäkerhet kan fås att samverka för att uppnå ett sammanhållet, balanserat och kostnadseffektivt säkerhetsskydd, samt hur säkerhetsskyddet konkretiseras i en säkerhetsskyddsplan.

  Kurstillfällen
  2019-03-19 - 2019-03-20 - Anmäl dig här!