Juridik

I takt med att teknologin avancerar och digitaliseringen ökar i snabb takt, fortsätter Certezza att fördjupa sin spetskompetens och utöka sin roll i att hjälpa våra kunder med att navigera i frågor som rör IT- och informationssäkerhet.

Stora mängder av information behandlas nu mer än någonsin tidigare och ett behov av tydligare juridisk reglering växer fram och bildar ökade regulatoriska krav. Verksamheterna vill få reda på vad de ska göra och vad de får göra. Kompetensområdet Legal hjälper verksamheten med de juridiska frågorna kopplade till IT- och informationssäkerhet.

Vi arbetar med allt från enklare juridisk rådgivning till mer genomgripande utbildningar inom vår spetskompetens. Vi har erfarenhet från såväl privat som offentlig sektor.

 

Exempel på uppdrag:

  • Utbildningar
  • Upprätta och granska rättsutredningar
  • Avtal och avtalsmallar (exempelvis personuppgiftsbiträdesavtal)
  • Dokumentmallar (exempelvis integritetpolicy och incidentrapporter)
  • Stöd vid revisioner och överklaganden
  • GDPR – Dataskyddsförordningen

    Med jurister, informationssäkerhetsexperter, strateger och arkitekter har Certezza god kompetens inom IT & juridik vilket innebär en god förmåga att hantera organisationers anpassningsarbete till den nya dataskyddsförordningen.