Juridik

I takt med att teknologin avancerar och digitaliseringen ökar i snabb takt, fortsätter Certezza att fördjupa sin spetskompetens och utöka sin roll i att hjälpa våra kunder med att navigera i frågor som rör IT- och informationssäkerhet.

Stora mängder av information behandlas nu mer än någonsin tidigare och ett behov av tydligare juridisk reglering växer fram och bildar ökade regulatoriska krav. Verksamheterna vill få reda på vad de ska göra och vad de får göra. Kompetensområdet Legal hjälper verksamheten med de juridiska frågorna kopplade till IT- och informationssäkerhet.

Vi arbetar med allt från enklare juridisk rådgivning till mer genomgripande utbildningar inom vår spetskompetens. Vi har erfarenhet från såväl privat som offentlig sektor.

Våra IT-rättsliga kompetensområden

 • Dataskyddsförordningen
 • NIS-direktiv/informationssäkerhetslagen
 • IT-avtal
 • Molntjänster och IT-outsourcing
 • Säkerhetsskyddslagen

Exempel på uppdrag.

 • DSO-funktion
 • DSO-bollplank
 • DSO-revisionspaket
 • Stöd vid överklagande av datainspektionens beslut
 • NIS-rådgivning/tolkning av lagstiftning
 • IT-avtalsgranskning
 • Rådgivning kring molntjänster
 • Rådgivning kring säkerhetsskyddslagen

Våra utbildningar

 • DSO-utbildning
 • DSO revisionsutbildning
 • NIS-utbildning

Utbildningar kan ev. göras om till workshops eller specialanpassas för kund

Detta gör vi också…

 • In-house jurister
 • Inläsning på nya rättsområden för kompetensöverföring
 • Omvärldsbevakning för nya affärsmöjligheter
 • GDPR – Dataskyddsförordningen

  Med jurister, informationssäkerhetsexperter, strateger och arkitekter har Certezza god kompetens inom IT & juridik vilket innebär en god förmåga att hantera organisationers anpassningsarbete till den nya dataskyddsförordningen.

 • Certezzas Säkerhetsskyddsutbildning

  Utbildningen tar upp vad den nya Säkerhetsskyddslagen omfattar och innebär, bl.a. innebörden av säkerhetsskyddsanalys, hur säkerhetsskyddsåtgärder inom informationssäkerhet, fysisk säkerhet och personalsäkerhet kan fås att samverka för att uppnå ett sammanhållet, balanserat och kostnadseffektivt säkerhetsskydd, samt hur säkerhetsskyddet konkretiseras i en säkerhetsskyddsplan. Utbildningen hålls både på Certezzas öppna kurstillfällen och företagsanpassad ute hos kund.

  Kurstillfällen
  2019-05-14 - 2019-05-16 - Anmäl dig här!

 • Utbildning NIS-direktivet

  NIS-direktivet - Lagen om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster, innebär att såväl privat- som offentlig sektor som är leverantörer av samhällsviktiga och digitala tjänster ska vidta säkerhetsåtgärder för att skydda dessa tjänster. Målet med utbildningen är att informera om lagens innehåll och riktar sig till alla som kommer arbeta med lagen om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster. Utbildningen hålls både på Certezzas öppna kurstillfällen och företagsanpassad ute hos kund.

  Kurstillfällen
  2019-04-02 - Anmäl dig här!

 • Private: Utbildning Dataskyddsombud (DPO)

  Utbildningen vänder sig både till dig som är utsedd till dataskyddsombud eller som arbetar med dataskyddsfrågor inom er organisation.

 • Revision för Dataskyddsombud

  Dataskyddsombud har i uppdrag att övervaka efterlevnaden av dataskyddsförordningen. Som ett led i detta arbete ska man analysera och kontrollera huruvida bestämmelser om behandlingen efterlevs. Målet med utbildningen är att du i rollen som dataskyddsombud ska få verktyg till granskningen av regelefterlevnad i din organisation.

  Kurstillfällen
  2019-04-16 - Anmäl dig här!