Kompetensområden

Informationssäkerhet

Inom området informationssäkerhet säkerställs att information, oavsett dess plats, art eller form hanteras i enlighet med dess skyddsvärde.

Strategi

Utöver att varje kompetensområde har en spännvidd mellan teknisk och strategisk rådgivning inom sin specialitet, har Certezza en grupp som enbart arbetar med strategiska frågor.

Juridik

I takt med att teknologin avancerar och digitaliseringen ökar i snabb takt, fortsätter Certezza att fördjupa sin spetskompetens och utöka sin roll i att hjälpa våra kunder med att navigera i frågor som rör IT- och informationssäkerhet.

PKI / HSM

Kompetensområdet omfattar Public Key Infrastructure (PKI) och Hardware Security Module (HSM).

certezza penetrationstest

Penetrationstest

Ett effektivt verktyg för att identifiera säkerhetsbrister i ett system eller en miljö är att utsätta dem för ett så kallat penetrationstest. Ett sådant test innebär att en specialist granskar objektet i fråga och identifierar sårbarheter och felkonfigurationer så att de kan åtgärdas innan en illasinnad aktör upptäcker och utnyttjar dem.

IAM (Identity Access Management)

Identity Access Management, IAM, tillser åtkomst till information

certezza infrastruktur

Infrastruktur

Kompetensområde Infrastruktur arbetar med att säkra de tekniska plattformar som ingår i den grundläggande infrastrukturen där vi är den naturliga parten för säker arkitektur och design

Utbildningar

Området IT- och informationssäkerhet är stort. Vi erbjuder en intressant och aktuell mix av kurser som riktar sig till såväl IT-tekniker som till informationssäkerhetsansvariga.

certezza support

Support SOC

Certezzas Security Operations Center (SOC) är en centraliserad enhet med dedicerad personal som vardagligen arbetar med säkerhetsfrågor på teknisk samt organisatorisk nivå.