Kompetensområden

GDPR – Dataskyddsförordningen

Med jurister, informationssäkerhetsexperter, strateger och arkitekter har Certezza god kompetens inom IT & juridik vilket innebär en god förmåga att hantera organisationers anpassningsarbete till den nya dataskyddsförordningen.

Informationssäkerhet

Inom området informationssäkerhet säkerställs att information, oavsett dess plats, art eller form hanteras i enlighet med dess skyddsvärde.

Strategi

Utöver att varje kompetensområde har en spännvidd mellan teknisk och strategisk rådgivning inom sin specialitet, har Certezza en grupp som enbart arbetar med strategiska frågor.

PKI / HSM

Kompetensområdet omfattar Public Key Infrastructure (PKI) och Hardware Security Module (HSM).

certezza penetrationstest

Penetrationstest

Ett penetrationstest är en komplett analys av ett specifikt objekt eller målbaserat test där vi sätter hela organisationens skydd på prov. Målet är att hitta och eliminera problem innan någon illasinnad gör det.

IAM (Identity Access Management)

Identity Access Management, IAM, tillser åtkomst till information

certezza infrastruktur

Infrastruktur

Kompetensområde Infrastruktur arbetar med att säkra de tekniska plattformar som ingår i den grundläggande infrastrukturen där vi är den naturliga parten för säker arkitektur och design

Utbildningar

Området IT- och informationssäkerhet är stort. Vi erbjuder en intressant och aktuell mix av kurser som riktar sig till såväl IT-tekniker som till informationssäkerhetsansvariga.

certezza support

Support SOC

Certezzas Security Operations Center (SOC) är en centraliserad enhet med dedicerad personal som vardagligen arbetar med säkerhetsfrågor på teknisk samt organisatorisk nivå.