Kompetensområden

Juridik

I takt med att teknologin avancerar och digitaliseringen ökar i snabb takt, fortsätter Certezza att fördjupa sin spetskompetens och utöka sin roll i att hjälpa våra kunder med att navigera i frågor som rör IT- och informationssäkerhet.

Informationssäkerhet

Inom området informationssäkerhet säkerställs att information, oavsett dess plats, art eller form hanteras i enlighet med dess skyddsvärde.

IAM (Identity Access Management)

Identity Access Management, IAM, tillser åtkomst till information

PKI / Krypto

Kompetensområdet omfattar Public Key Infrastructure (PKI) och Hardware Security Module (HSM).

certezza infrastruktur

IT-säkerhet

Kompetensområde Infrastruktur arbetar med att säkra de tekniska plattformar som ingår i den grundläggande infrastrukturen där vi är den naturliga parten för säker arkitektur och design

certezza penetrationstest

Penetrationstest

Ett effektivt verktyg för att identifiera säkerhetsbrister i ett system eller en miljö är att utsätta dem för ett så kallat penetrationstest. Ett sådant test innebär att en specialist granskar objektet i fråga och identifierar sårbarheter och felkonfigurationer så att de kan åtgärdas innan en illasinnad aktör upptäcker och utnyttjar dem.

Utbildningar

Området IT- och informationssäkerhet är stort. Vi erbjuder en intressant och aktuell mix av utbildningar som riktar sig till såväl IT-tekniker som till informationssäkerhetsansvariga.

certezza support

Support SOC

Certezzas Security Operations Center (SOC) är en centraliserad enhet med dedicerad personal som vardagligen arbetar med säkerhetsfrågor på teknisk samt organisatorisk nivå.