IPv4 närmar sig slutstationen

2011-03-15

För er som inte vill begränsas i den fortsatta användningen av Internet så är det dags att växla spår. Ni kan självfallet fortsätta att åka på den gamla rälsen och umgås med alla som gör det samma, men allt nytt umgänge kommer att ske på ny räls. Räls och räls, fysiskt är det i stort sett samma infrastruktur, men logiskt är det skild infrastruktur.

Det som väckt liv i IPv6 är det faktum att Internet Assigned Numbers Authority (IANA) som har ett globalt ansvar för tilldelningen av IP-adresser nyligen delat ut de sista tillgängliga IPv4 adresserna till de fem regionala organisationerna (AfriNIC, APNIC, ARIN, LACNIC och RIPE NCC). Var och en fick ett sista /8 block.

Den europeiska organisationen RIPE NCC räknar med att det räcker till oktober/november 2011. APNIC förutspås nå slutet först, uppskattningsvis redan i augusti.

RIPE NCC kommer att hantera det sista /8-blocket olikt övriga block som tidigare delats ut. All tilldelning ur det sista blocket kommer bara att ske till organisationer som har IPv6 adresser tilldelade. Det innebär att om ni inte har ansökt och tilldelats några IPv6 adresser kan ni heller inte räkna med några IPv4 adresser ur det nya blocket. Det kommer inte att delas ut några PI-adresser (provider independent, dvs adresser som inte tillhör någon internetleverantör) ur det sista blocket.

Om ni har behov av IPv4 PI-adresser måste ni ansöka om detta idag för att om möjligt få dessa ur ett tidigare tilldelat /8 block.

Vi har följt de större svenska operatörernas IPv6 resa sedan 2008. Det har långt ifrån varit en angenäm resa. I början av 2009 så var det endast 30% av dem som kunde leverera IPv6 till oss. Vid en förnyad förfrågan i början av 2011 så har vi nått 50%. Det är med andra ord bara varannan operatör som kan tillhandahålla IPv6. Inom kort släpps en mer omfattande undersökning som PTS genomfört och den lär visa samma mörka bild.

Kanske än mer skrämmande är flera av operatörernas inställning till IPv6. T3 skriver i sitt svar till oss “I dagsläget använder vi inte IPV6. Det är inte släppt ännu, då själva Internet inte är redo för detta ännu. Tills världen är redo kör vi IPV4! Därefter kommer vi naturligtvis köra IPV6.”

Det är bara att konstatera att det finns ett A-lag och ett B-lag på den svenska marknaden av operatörer. Ni som valt en operatör från B-laget gör klokt i att se över det parallellt med att ni stakar ut er egen plan för att införa IPv6.

Vår uppfattning är det är hög tid att agera nu. Inte minst för att undvika att hamna i en situation där man tvingas till ett forcerat införande. Det faktum att IPv6 skall införas råder det inget som helst tvivel om så varför vänta?