IMY håller webbinarium om Trygghetsmätning i offentliga miljöer med hjälp av IoT-teknik

2024-01-30
Den 9 februari kl. 9.00 presenterar IMY slutrapporten för det andra pilotprojektet inom ramen för deras regulatoriska sandlåda. Internet of Things Sverige har tillsammans med Kista Science City och Stockholms stad, deltagit i det andra pilotprojektet i IMY:s regulatoriska sandlåda, för att utforska om det är möjligt att göra trygghetsmätningar i offentliga miljöer med hjälp av IoT-teknik på ett mer integritetsvänligt sätt. Certezza har stöttat IoT Sverige vid deltagandet i IMY:s pilotprojekt.

Att arbeta för trygghet i offentliga miljöer står högt på agendan för många av Sveriges kommuner och projektet bedöms därför kunna bidra till lärande för många. Att kunna mäta och följa upp effekten av olika genomförda trygghetsskapande åtgärder är därför av stort intresse för alla kommuner. Men att mäta trygghetsåtgärder genom att beräkna befolkningsmixen på en plats kan i vissa fall också innebära insamling av stora mängder personuppgifter, som i sin tur kan föra med sig risker för den personliga integriteten.

Om IMY:s regulatoriska sandlåda

IMY var först bland Sveriges myndigheter med att testa regulatorisk sandlåda, ett arbetssätt som innebär att innovatörer och verksamhetsutvecklare får dialogbaserad vägledning i gråzonsfrågor om dataskydd. Erfarenheterna från myndighetens två pilotprojekt har varit mycket positiva. Från 2024 är vägledning genom IMY:s regulatoriska sandlåda en permanent del av myndighetens verksamhet. I år kommer två projekt att genomföras inom den regulatoriska sandlådan, ett med start våren 2024.

Praktisk information och anmälan till webbinariet

Webbinariet inleds av David Törngren, vikarierande generaldirektör på IMY. Under ledning av Per Nydén, koordinator för IMY:s innovationsarbete, genomförs ett panelsamtal med representanter från Stockholms stad, Kista Science City och IoT Sverige varpå deltagande jurister från IMY presenterar slutsatserna från projektet.

Webbinariet hålls på fredag den 9 februari 2024 mellan kl. 09:00-09:45. Anmälan kan göras här: https://www.imy.se/om-oss/utbildningar-och-konferenser/Webbinarium-trygghetsmatning-i-offentliga-miljoer-med-hjalp-av-IoT-teknik/