Hårddiskradering

2003-05-06

Fler och fler hårddiskar byter ägare. Allt från datorer som byter plats inom en organisation till datorer som byter ägare. Dessvärre så är bara en mycket liten bråkdel av dessa raderade innan de byter ägare.

Tillhör du dem som tror att en formatering innebär att allt data raderas. Ledsen, en normal formatering är som att riva ur innehållsförteckningen i en bok, alla andra sidor finns kvar och är läsbara.

Att återställa en formaterad hårddisk är inget trolleri idag. Med rätt kompetens och med en begränsad uppsättning verktyg så kan data från en formaterad hårddisk återfås inom loppet av timmar. Med denna kunskap så kan vi konstatera att hårddiskar som byter ägare eller utrangeras utan att de raderas ordentligt kan få förödande konsekvenser.

Det finns en rad verktyg för hårddiskradering som kan råda bot på problemet. Nackdelen är att flertalet verktyg som säger sig radera hårddisken tyvärr begränsar sig till att enbart radera de delar av hårddisken som är åtkomliga via standardoperativsystemet. Delar av hårddisken som exempelvis används för att lagra information vid ett strömsparläge raderas bara av ett litet fåtal verktyg. Ett utrymme som är mer intressant att studera än vad man kan ana. Därför måste ett verktyg verkligen radera hela hårddisken för att undvika att information hamnar i orätta händer.

För att ha full kontroll över hårddisken underlättar det om man har tillgång till en egen kärna med egna diskdrivrutiner. Då kan man vara säker på att standardoperativsystemets begränsningar inte påverkar verktyget. Det finns en handfull verktyg med denna uppbyggnad idag. För att möta tveksamma bestämmelser i USA om att hårddiskar skall raders minst 7 gånger så har verktygen även anpassats till detta. Även om det är mest en skröna.

Nästa gång en hårddisk byter ägare eller utrangeras, glöm inte att radera hårddisken!

© 2003 Thomas Nilsson, Certezza AB