Har ni en E-tjänstelegitimation?

2023-05-26

Tillgodoser din E-tjänstelegitimation alla dina behov?

Hur åtkomst hanteras i den digitala världen är en ständigt aktuell fråga och de flesta vet idag att användarnamn och lösenord inte är en säker lösning.

Men vad ska man ha istället och hur gör man för att det ska bli både säkert och enkelt för användarna såväl som för it-förvaltningen? Certezza kan hjälpa dig bena ut vad som är den bästa lösningen för er organisation men det korta svaret är en e-tjänstelegitimation.

Behovsinventering

Inom många områden ökar kraven på nivån på e-legitimationer som används i tjänsten, framför allt när vi ska legitimera oss utanför vår egen organisation. I organisationsöverskridande lösningar som Säker Digital Kommunikation (SDK), för säkert utbyte av information mellan offentliga verksamheter, och Digitala Nationella Prov (DNP), som införs 2024 för alla landets huvudmän, så pekas det ut specifika krav som en e-tjänstelegitimation ska nå upp till för att få nyttjas till dessa ändamål. Även inom hälso- och sjukvård och socialtjänst ställs i många fall krav på att man ska kunna legitimera sig på en hög säkerhetsnivå. Med största sannolikhet används det idag redan privata e-legitimationer, BankID och Freja eID, på olika håll i er organisation – en e-tjänstelegitimation kan ersätta dessa.
Certezza kan hjälpa till och kartlägga hur er organisations behov ser ut och identifiera en passande väg fram.

Kravställning

Det finns mycket att tänka på när man ska införa en e-tjänstelegitimation för att få en ändamålsenlig och kostnadseffektiv lösning. En del är att identifiera vilka olika användningsområden ni vill kunna nyttja er e-tjänstelegitimation till. För beroende på val av e-tjänstelegitimation är det inte bara inloggning i e-tjänster som den kan användas till utan även till exempel inpassering, utskriftsfunktioner och inloggning i datorn. Här är det viktigt att se till helheten redan från början för att slippa sitta med flera olika och kanske krockande lösningar.
En relaterad fråga är vilken typ av bärare, såsom fysiskt kort, mobil enhet eller USB-sticka, som passar bäst för er e-tjänstelegitimation. Kanske behöver ni flera? Och hur ser det ut med behov av lösningar för delade enheter (vanligt inom t.ex. äldreomsorgen) och hur hanteras tillfällig personal såsom vikarier inom skolsektorn?
Certezza kan hjälpa er att ta fram en anpassad kravställning som utgår från er organisations behov.

Tillitsgranskning

Har ni redan en e-tjänstelegitimationslösning, egenutfärdad eller av leverantör, på plats och vill ha hjälp att bedöma om den kan nå upp till kraven för till exempel SDK eller DNP? Certezza kan hjälpa er både med att utvärdera lösningen och hjälpa er i stegen som behöver tas för att nå upp till önskad nivå samt guida er igenom ansökningsprocessen för att få lösningen godkänd av Myndigheten för digital förvaltning (DIGG).

Vill du vet mer? kontakta sales@certezza.net