Handlingskraft – en samlad plan för ett starkare totalförsvar

2021-09-21
Försvarsmakten och MSB släpper tillsammans en handlingsplan för hur totalförsvaret i Sverige ska stärkas. En liten del behandlar hur totalförsvaret ska få stärkt informations- och cybersäkerhet.

Det belyses bl.a. att det krävs fortsatt bättre arbete med det systematiska informationssäkerhetsarbetet samt bättre rapportering av incidenter till MSB i allmänhet och säkerhetshotande incidenter till SÄPO och Försvarsmakten i synnerhet.

Planen finns i sin helhet här: https://www.msb.se/contentassets/323649d6eb8440f7abbd421fc0874094/handlingskraft.pdf