HALON – time-of-click protection

2022-10-27
Epost är och förblir en av de vanligaste metoderna för att attackera en verksamhet. Utpressningstrojaner (ransomware), nätfiske (phishing) och riktade attacker kallade BEC (Business Email Compromise) till exempel.

På grund av utvecklingen av ransomware utvecklas flera avancerade metoder för att upptäcka och stoppa dessa farliga brev.

Ett av de allra senaste ransomware-skydden är den så kallade “time-of-click protection” (TOCP), även kallat URL-filter. TOCP kontrollerar länkar i eposten . Detta sker i realtid varje gång användaren klickar på epostlänkar, och ger extra skydd mot såväl nätfiske som skadlig kod.

Läs mer hos Halon