Google förlorar i domstol – bryter mot GDPR

2020-11-24
Efter år av tvister förlorar Google i svensk domstol. Bolaget bryter enligt förvaltningsrätten mot GDPR-förordningen om hur man behandlar personuppgifter när en person vill få en sökträff på sig själv borttagen.

 

Telegram från TT / Omni 23 nov. 2020
Förvaltningsrätten i Stockholm kom under måndagen med en dom som har sin bakgrund i tvister med sökjätten som tog sin början 2015.

Målet handlar om hur Google behandlar personuppgifter i samband med att en person vill få bort sökresultat på sitt eget namn. Det kan exempelvis handla om en person som vill få bort sökträffar som dyker upp från en tidningsartikel, blogg eller ett forum med besvärande uppgifter om personen.

Läs mer här: https://tt.omni.se/google-forlorar-i-domstol-bryter-mot-gdpr/a/dl7BEj