Godkänd utfärdare av svensk e-legitimation

2023-03-02
För att bli en godkänd utfärdare av svensk e-legitimation behöver ens e-legitimationslösning bli granskad och godkänd av myndigheten för digital förvaltning (DIGG). För att uppnå detta behöver man möta kraven i DIGG:s tillitsramverk på den tillitsnivå som man önskar få sin e-legitimation godkänd på. Tillitsramverket innehåller krav på allt från teknisk lösning till administrativa och organisatoriska krav. En ansökan behöver skickas in till DIGG som beskriver hur man uppfyller samtliga krav.

Kan ni bli en godkänd utgivare? Vet ni hur ni ska gå tillväga?

Certezza kan hjälpa dig. Förenklat lägger vi upp arbetet i flera steg.

  1. Inledande workshop – Ett första tillfälle för att få en övergripande bild av organisationen och nuläget. Hur insatta är ni i tillitsramverket och ansökningsprocessen?
  2. GAP-analys i workshopform  – Ta reda på var organisationen befinner sig utifrån önskat läge baserat på kraven i tillitsramverket.
  3. Ansökan – Bistå med vägledning i hur ansökan ska besvaras, både i fråga om att tolka kraven kopplat till respektive fråga samt vad man ska tänka på när man besvarar ansökan rörande svarsinnehåll och form på svaren.
  4. Granska ansökan – Granska den ifyllda ansökan i sin helhet innan den skickas in till DIGG.
  5. Ansökningsprocessen – Assistera genom ansökningsprocessens steg och bistå med vägledning vid behov av kompletteringar eller förändringar.

Förutom att erbjuda stöd och vägledning i arbetet kring tillitsgranskning erbjuder vi även cybersäkerhetstjänster som täcker hela eller delar av de krav som ställs.

Vill du veta mer?

Kontakta oss på Certezza sales@certezza.net

 
Kontakta mig!