Gapanalys av din organisations säkerhetsskydd

2022-05-13
Behöver din organisation skapa sig en tydlig bild över hur väl nuvarande säkerhetsskyddsåtgärder når upp till de krav som säkerhetsskyddslagstiftningen ställer på organisationen för att kunna planera och prioritera sitt arbete?

 

Certezza hjälper er att få en tydlig bild över organisationens säkerhetsskyddsåtgärder genom att genomföra en gapanalys över din organisations Säkerhetsskydd.

Gapanalysen ger en bra och viktig lägesbild – Tillsammans med er kartlägga vi hur organisationen ligger till inom de olika delar som omfattas av säkerhetsskydd. Den kan utgöra både en formell lägesrapport till ledningen och andra ansvariga eller berörda, samt utgöra grunden för hur det fortsatta arbetet bör prioriteras eller förvaltas vidare i den egna organisationen. Med en gapanalysen kan man både fastställa och visualisera ett befintligt läge i relation till det kravställda, eller önskvärda läget.

Första steget i att hantera en utmaning är ju att förstå den tydligt. Gapanalysen ger den tydliga bilden.

Certezza verksamhetsområde Samhällsäkerhet hjälper er med att genomföra en gapanalys så ni tydligt ser vad som ska prioriteras.

Kontakta sales@certezza.net för mer information