GAP-analys av din organisations säkerhetsskydd

2022-05-13
Få en tydlig bild över organisationens säkerhetsskyddsåtgärder.

 

Behöver din organisation skapa sig en tydlig bild över hur väl nuvarande säkerhetsskyddsåtgärder når upp till de krav som säkerhetsskyddslagstiftningen ställer på organisationen för att kunna planera och prioritera sitt arbete?

Certezza verksamhetsområde Samhällsäkerhet hjälper er med att genomföra en GAP – analys så ni tydligt ser vad som ska prioriteras.

Kontakta sales@certezza.net för mer information