Från fritt internet till allt hårdare övervakning

2021-06-18
Rysk cyberstrategi har förändrats under 2000-talet. FOI har kartlagt en rörelse från dynamisk internetutveckling mot ett verktyg för den ryska statens övervakning.

 

Rysk cyberstrategi går nu in i sin fjärde epok, enligt FOI:s rapport Nyckelaktörerna för rysk cyberstrategi 2000–2020 (Läs om de fyra epokerna i faktarutorna i rapporten nedan). I rapporten analyseras vilka krafter som påverkar strategi, dess målsättningar och de viktigaste aktörerna.

Ryssland hade i 2000-talets början en dynamisk internetmarknad. Säkerhetstjänsten FSB och Säkerhetsrådets kansli hade visserligen inflytande på synen på informationssäkerhet, men inledningsvis drabbades främst ”gammelmedia”.

Läs hela artikeln inklusive de olika tillhörande rapporterna på FOI’s hemsida Från fritt internet till allt hårdare övervakning – Totalförsvarets forskningsinstitut – FOI

FOI:s podcast

Mer information att komplettera med finns i FOI:s podcast “Rapporterat” #26 – där samma författare diskuterar delar av rapporterna inom ramen för det spännande ämnet:

Avsnitt 26: Nordisk och rysk syn på AI-etik: https://www.foi.se/nyheter-och-press/podcast.html
Medverkande: Carolina Vendil Pallin (FOI), Ulrik Franke (RISE) och Madeleine Westerlund (FOI)

Hur skiljer sig strategierna och förhållningssätten mellan Norden och Ryssland när det gäller cyber och artificiell intelligens (AI)? I detta avsnitt går våra gäster igenom bland annat hur den nordiska och ryska synen på AI-etik skiljer sig, hur frånvarande det militära perspektivet är i de nordiska etiska principerna för AI och vad termen ”legal sandlåda” syftar på.